window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-66705794-1\');

Interesna dejavnost angleška bralna značka v 4. r

Ure ID ang. BZ za 4.r bodo predvidoma potekale trikrat za posamezni oddelek 4. razreda v obdobju od novembra do februarja. O točnih terminih bodo prijavljeni učenci obveščeni sproti pri urah angleščine.
Vsako šol. leto v marcu učitelji tradicionalno organiziramo prostovoljno tekmovanje za priznanja iz angleške bralne značke. Tekmovanje, pripravljeno v obliki vaj (križanke, povezovanje informacij, ipd.), je prednostno zabavne narave in vzpodbuja zanimanje za angleščino na tej ravni. Učenci na njem lahko osvojijo bodisi zlato priznanje (90 ali več % doseženih točk), srebrno priznanje (od 80 do manj kot 90 % doseženih točk), ali priznanje za sodelovanje (do 80 % doseženih točk), ki se podelijo ob koncu šol. leta. Tekmovanja za 4.r se lahko udeleži, kdor je na urah interesne dejavnosti za posamezni razred prebral vse tri knjige (v primeru upravičene odsotnosti si učenec posamezno knjižico lahko izposodi v knjižnici, jo prebere doma in o tem obvesti učitelja).
Učenci se na ID prijavijo ustno pri učitelju angleščine predvidoma v naslednjem tednu.

Mentor: Aleksandar Tonić

Rezultati državnega tekmovanja iz znanja angleščine v 7.r

Tudi letos so naši sedmošolci tekmovali v znanju angleščine. V spletni aplikaciji Voicethread so sestavljali nalogo na temo English Class(room) of the Future. Na državno raven tekmovanja se je uvrstila skupina učencev v sestavi Gašper Stele, Lan Kočan in Tim Thuma, vsi iz 7.a, in osvojila bronasto priznanje.

Iskrene čestitke!

Mentor: Sandi Tonič

Obvestilo – tekmovanje za angleško bralno značko

V tem tednu (13.-17. 3. 2017) bo tekmovanje za priznanja iz angleške bralne značke in sicer:

  • v torek, 6. uro, v učilnici 12, za 4.a razred
  • v sredo, 6. uro, v učilnici 15, za 4.b, 5. in 6. razred
  • v sredo, 6. uro, v učilnici 25, za 7., 8. in 9. razred

Veliko uspeha vam želimo!

Mentorji angleške bralne značke

Šolski sklad – poročilo delovanja 2016 in smernice 2017

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2016 ter s smernicami za leto 2017.

Leto 2016 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 10.007,88 EUR.

Do 31. 12. 2016 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev) zbrali 4.420,00 EUR.

V letu 2016 smo iz sklada namenili 4.146,76 EUR in sicer:
– 3.075,62 EUR za sofinanciranje tekmovanj iz znanj (kotizacije in prevozi),
– 651,55 EUR za pomoč učencem socialno šibkejših družin,
– 271,00 EUR za sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi za 6. r,
– 148,59 EUR za dokup 5 kom. atlasov za na klop.

Leto 2017 tako pričenjamo s stanjem 10.281,12 EUR.

V letu 2017 želimo med drugim:
– spodbujati vedoželjnost, športen in raziskovalen duh pri učencih s poravnavo kotizacij za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, za priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– prispevati del sredstev za dokup dodatnih atlasov za na klop,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– nameniti del sredstev za aktivno udeležbo učencev v okviru mednarodnih šolskih projektov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske ŠVN za učence 6. r z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnega učitelja na terenu.

Zato vas, spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2017 vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic, predvidoma februarja, maja in oktobra.
Na položnicah bo vsakokrat enoten znesek 10 EUR.
Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka:
01243 – 6030654522.
Veseli bomo tudi, če boste delovanje našega sklada tekom leta omenili tudi drugim donatorjem, ki bi nam s svojimi prispevki želeli izkazati podporo.
Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Stran 4 od 512345