Uporaba mask v OŠ in priporočilo NIJZ (19.–25. 10. 2020)

Spoštovani starši in učenci,

Od 16. 10. 2020 velja naslednji Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. S tem velja v OŠ glede uporabe maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (v nadaljevanju: maske) naslednje:

 • za učence nošenje maske ni potrebno samo, ko so v matičnem oddelku;
 • za učitelje nošenje maske ni potrebno samo pri opravljanju neposrednega dela z učenci.

Starše, ki v šolo pridete iskat svojega otroka in pri tem vstopite na šolski prostor, obveščamo, da je za vas uporaba maske ves čas obvezna!

Vsi, ki prihajamo v šolo, ne pozabimo: vstop v šolo le za zdrave osebe, ustrezna higiena rok in kašlja, pravilna uporaba maske in medosebna razdalja so najpomembnejši ukrepi za omejitev širjenja okužbe z virusi.

Dopolnilna priporočila NIJZ glede uporabe mask v OŠ za obdobje 19.–25. 10. 2020: KLIK.

OBVESTILO – pouk na daljavo 6.–9. razred

Spoštovani starši,

s ponedeljkom, 19. 10. 2020, in do preklica bo za učence 6.–9. razreda pouk potekal na daljavo. Pouk bo pretežno v dopoldanskem času. To za razliko od pouka na daljavo v lanskem šolskem letu pomeni, da morajo biti učenci pri pouku prisotni, ko ta poteka (zlasti, ko gre za pouk v živo – aplikacija Zoom) oz. morajo sodelovati pri aktivnostih, ki jih pripravijo učitelji. Za opravljanje dejavnosti kot so npr. izdelava izdelka, domača naloga ipd. si čas učenci seveda razporedijo po svoje, povratno informacijo pa bodo od učiteljev dobili pri pouku dopoldan.

Urniki posameznih oddelkov bodo ustrezno prilagojeni, objavljeni bodo jutri, 16. 10. 2020.

Komunikacija učitelj–učenec in dejavnosti pouka se izvajajo v spletnem okolju eAsistent ter tudi v živo z aplikacijo Zoom. Pomembno je, da se učenci v času pouka na daljavo s svojimi vstopnimi podatki redno prijavljajo v okolje eAsistent (Xooltime) in sledijo napotkom, ki jih bodo posredovali učitelji.

Prisotnost pri pouku na daljavo je za učence seveda obvezna. Starši izostanke (npr. zaradi bolezni) razrednikom napovejte vnaprej oz. opravičujte sproti.

Svetujemo vam, naj si vaš otrok doma, če je možno, pripravi ustrezen prostor/kotiček za delo, da bo lahko v miru sodeloval pri pouku (npr. preko Zoom videopovezave) in da pri delu ne bo za otroka motečih dejavnikov.

Na šoli smo se ves čas trudili upoštevati higienska in druga varnostna priporočila tudi zato, da do pouka na daljavo ne bi prišlo, vendar se je Vlada RS odločila, da je potrebno vsled aktualnemu dogajanju in zaradi varnosti sprejeti ta skrajen ukrep.

Želimo si, da se bodo razmere karseda hitro stabilizirale in da se učitelji po jesenskih počitnicah z našimi učenci spet srečamo v šolskih klopeh. K temu lahko pripomoremo vsi – upoštevajmo znana higienska priporočila in samozaščitno ravnanje: ustrezno redno higieno rok in kašlja, pravilno uporabo maske in ustrezno medosebno razdaljo.

Učenci 1.–5. razreda se izobražujejo na ustaljen način v šoli. Interesne in izvenšolske dejavnosti se zanje načeloma ne bodo izvajale.

Hvala za razumevanje in ostanimo zdravi!

Vodstvo šole in učiteljski zbor

Priporočilo NIJZ za uporabo mask v OŠ (12.–18. 10. 2020)

Spoštovani starši in učenci,

glede nošenja mask ni sprememb – ko so učenci v matičnem oddelku, uporaba maske ni potrebna. Izven učilnic v skupnih prostorih šole (tajništvo, hodniki, toaletni prostori, knjižnica …) je uporaba maske obvezna, kar določa aktualni odlok Vlade RS.

Dopolnilna priporočila NIJZ glede uporabe mask v OŠ za obdobje 12.–18. 10. 2020: KLIK.

Glede na trenutni trend pojavnosti COVID-19 v državi bo – da čim bolj omejimo njegovo širjenje – dosledno upoštevanje varnostnih priporočil še toliko bolj pomembno. Ne pozabimo: vstop v šolo le za zdrave osebe, ustrezna higiena rok in kašlja, pravilna uporaba maske in medosebna razdalja so najpomembnejši ukrepi za omejitev širjenja okužbe z virusi.

S skupno odgovornostjo in vztrajnostjo bomo močnejši!

Sprememba odloka Vlade RS in priporočila NIJZ za uporabo mask v OŠ (5.–11. 10. 2020)

Spoštovani starši in učenci,

3. 10. 2020 smo z MIZŠ prejeli informacijo, da je Vlada RS večer prej sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, po katerem od 5. 10. 2020 dalje velja, da v OŠ uporaba maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (v nadaljevanju: maske) izjemoma ni potrebna za:

 • učence, ko so v matičnem oddelku,
 • učitelje 1.–3. razreda pri opravljanju neposrednega dela z učenci,
 • učitelje 4.–9. razreda, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
 • osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Pri gibanju učencev in zaposlenih izven učilnic v skupnih prostorih šole (tajništvo, hodniki, toaletni prostori, knjižnica,…) se uporablja odlok Vlade RS z dne 18. 9. 2020. Ta določa, da je uporaba maske v skupnih prostorih šole obvezna.

Vstop v šolo le za zdrave osebe in samozaščitno ravnanje (ustrezna higiena rok in kašlja, pravilna uporaba maske, medosebna razdalja) so še vedno najpomembnejši ukrepi za omejitev širjenja okužbe z virusi.
Bodimo odgovorni drug do drugega!

V obdobju 5.–11. 10. 2020 velja tudi naslednje priporočilo NIJZ glede uporabe mask za osnovnošolce – KLIK.

Ob upoštevanju preventivnih ukrepov se bomo še naprej trudili za ustvarjanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja.

Hvala vsem za razumevanje in ostanimo zdravi!

Vodstvo šole

Priporočilo NIJZ za uporabo mask v OŠ (28. 9.–4. 10. 2020)

Spoštovani starši, v obdobju 28. 9.–4. 10. 2020 velja naslednje priporočilo glede uporabe mask za osnovnošolce:

 • učenci v učilnicah ne uporabljajo mask;
 • v skupnih prostorih uporabo mask priporočamo.

Glede priporočil za uporabo mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih veljajo zgoraj objavljena priporočila, ki jih je pripravil NIJZ. Od 19. septembra 2020 dalje velja Odlok Vlade RS, ki priporočila NIJZ začasno in delno prilagaja glede na aktualno epidemiološko sliko.

Obvestilo – odlok Vlade RS o nošenju mask

Spoštovani starši,

Vlada RS je v petek, 18. 9. 2020, zvečer sprejela odlok o začasnih ukrepih zaradi preprečevanja izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo koronavirusno boleznijo COVID-19. Odlok med drugim določa, da je v osnovnih šolah v notranjih prostorih odslej in do preklica obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (v nadaljevanju: maske).

Sprejeti odlok se ne uporablja za:

 • učence do vključno 6. razreda,
 • učence 7.–9. razreda, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 metra medosebne razdalje,
 • zaposlene, ki poučujejo v oddelkih do vključno 6. razreda, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 metra medosebne razdalje,
 • osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Če v omenjenem odloku ni drugače določeno, se za osebe iz prejšnjega odstavka glede uporabe mask še nadalje uporabljajo priporočila NIJZ. V obdobju 21.–27. 9. 2020 velja naslednje priporočilo za osnovnošolce:

 • učenci v učilnicah ne uporabljajo mask;
 • v skupnih prostorih uporabo mask priporočamo.

Iz zapisanega sledi, da so maske za učence 7.–9. razreda v šoli do preklica obvezne ves čas, tako v skupnih notranjih prostorih šole, kot tudi v učilnicah v času pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, razen ko se – skladno z možnostmi šole – lahko zagotovi vsaj 1,5 metra medosebne razdalje. Na naši šoli te možnosti žal nimamo.

Spoštovani starši učencev 7.–9. razreda, v zvezi z omenjenim odlokom vas naprošamo, da svojemu otroku zagotovite masko (svetujemo uporabo pralne maske, saj s tem zmanjšamo obremenitev okolja). Če te možnosti nimate, bodo otroci masko prejeli ob prihodu v šolo.

Hkrati ponovno naprošamo vse starše, da se s svojim otrokom pogovorite o samozaščitnem ravnanju (higiena rok in kašlja, pravilna uporaba maske, medosebna razdalja). Na šoli smo enotni – ne želimo niti karantene oddelkov, niti pouka na daljavo! A le ob doslednem izvajanju zaščitnih preventivnih ukrepov so naše možnosti, da do takšne situacije ne bo prišlo, večje. Hkrati tudi upamo, da bo odlok kratkotrajen, saj se zavedamo, da bo za učence in učitelje to težka situacija.

Hvala za razumevanje!

Mojca Rode Škrjanc, ravnateljica

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');