Zahvala šolskega sklada

Hvala vsem staršem, učencem, učiteljem in ostalim, ki ste s svojimi prispevki (finančnimi in materialnimi) doprinesli k uspešnemu delovanju šolskega sklada! Zbrali smo nekaj informacij o našem delovanju in vas lepo vabimo k ogledu in branju (povezava).

Upravni odbor šolskega sklada

Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Toma Brejca je razpisal likovni natečaj za idejno oblikovanje logotipa šolskega sklada. Na natečaju so lahko sodelovali vsi učenci šole. Cilj natečaja je bil pridobiti idejno zasnovo za logotip, ki bo predstavljal šolski sklad. Uporabljal se bo na dokumentih in pri aktivnostih v povezavi z delovanjem sklada. Prejeli smo veliko izvirnih in ustvarjalnih predlogov, zato je imela komisija težko delo.  Izbrali smo idejno zasnovo, ki jo je narisala Neža Soldo.

Iskrene čestitke zmagovalki, vsem sodelujočim pa najlepša hvala za vaše izdelke.

Upravni odbor šolskega sklada

 

Šolski sklad – poročilo delovanja 2020 in smernice 2021

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste s svojimi prostovoljnimi prispevki v preteklem letu podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2020 ter s smernicami za leto 2021.

Leto 2020 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 10.351,30  EUR.

Do 31. 12. 2020 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev preko položnic) zbrali 1.660 EUR.

V letu 2020 smo iz sklada namenili 5.587,45 EUR in sicer za:

 • pomoč učencem socialno šibkih družin: 891,44 EUR
 • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 1.107,27 EUR
 • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 244,40 EUR
 • nakup učil in nadstandardnih pripomočkov (mikroskop s kamero, večnamenski namizni oder, slika jezika – komplet za učenje tujcev, prenosni zvočnik, gospodinjski večnamenski pripomoček, dresi): 2.662,35 EUR
 • knjige za šolsko knjižnico: 501,55 EUR
 • 5 knjig za pouk – Atlas sveta:  180,44 EUR

Leto 2021 smo tako pričeli s stanjem 6.423,80 EUR.

V prvih mesecih leta 2021 smo poravnali kotizacije nekaterih tekmovanj.

S pomočjo sklada želimo med drugim:
– poravnati kotizacije za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske in letne ŠVN ipd.

Spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2021 vas vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zaradi trenutne situacije zbirali prilagojeno.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Šolski sklad – poročilo delovanja 2019 in smernice 2020

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2019 ter s smernicami za leto 2020.

Leto 2019 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 11.482,38 EUR.

Do 31. 12. 2019 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev preko položnic in božično- novoletnega sejma) zbrali 8.740,72 EUR.

V letu 2019 smo iz sklada namenili 9.847,80 EUR in sicer:

 • pomoč učencem socialno šibkih družin: 2.258,89 EUR
 • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 2.473,20 EUR
 • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 268,40 EUR
 • sofinanciranje vaditelja plavanja in nočnega varstva v šoli v naravi: 465,30 EUR
 • korepeticija pevskih zborov: 160,00 EUR
 • delavnice za učence – Logout: 600,00 EUR
 • e-delovni zvezki: 180,00 EUR
 • nakup učil (LEGO Mindstorms, set tolkal, diatonične cevi, stenske ure za učenje, blazine, podloge za rezanje in spajkalniki, pripomočki za delavnico kaligrafije): 1.222,43 EUR
 • Hokki stolčki in kinestetične mize za učence: 919,57 EUR
 • material za izdelke na božično-novoletnem sejmu: 440,01 EUR
 • knjige za šolsko knjižnico: 500,00 EUR
 • sofinanciranje zaključnega izleta za 9. razred: 360,00 EUR

Leto 2020 smo tako pričeli s stanjem 10.375,30 EUR.

V prvih mesecih leta 2020 smo že financirali nadstandardni del programa nekaterim učencem iz socialno šibkejših družin, poravnali prevoze in kotizacije nekaterih tekmovanj, odobrili naročilo uporabnega didaktičnega materiala in z vsem tem želimo nadaljevati tudi v nadaljevanju leta.

S pomočjo sklada želimo med drugim:
– poravnati kotizacije za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske in letne ŠVN za učence z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnih učiteljev na terenu.

V mesecu februarju smo z vašo pomočjo zbrali precejšnje število rabljenih in lepo ohranjenih didaktičnih iger, ki jih bomo uporabili za pouk in podaljšano bivanje, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2020 vas vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic.

Na položnicah je vsakokrat enoten znesek 10 EUR.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Šolski sklad – poročilo delovanja 2018 in smernice 2019 

Šolski sklad – poročilo delovanja 2018 in smernice 2019 

 

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2018 ter s smernicami za leto 2019.

Leto 2018 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 10.171,38 EUR.

Do 31. 12. 2018 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev preko položnic, eko tržnice in letnega koncerta) zbrali 8.056,53 EUR.

V letu 2018 smo iz sklada namenili 6.745,53 EUR in sicer:

 • pomoč učencem socialno šibkih družin: 1.302,10 EUR
 • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 1.569,53 EUR
 • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 360 EUR
 • sofinanciranje vaditelja plavanja in nočnega varstva v šoli v naravi: 586,91 EUR
 • nakup učil (LEGO Mindstorms): 456,30 EUR
 • delavnice za učence – Logout: 664,65 EUR
 • ozvočenje in spremljava 10. letnega koncerta: 838,00 EUR
 • spremljava na reviji pevskih zborov: 85,40 EUR
 • delovni zvezki za tujce in e-gradivo za pouk: 324,74 EUR
 • stojala za sušenje risb: 409,31 EUR
 • Atlasi sveta za učence: 148,59 EUR
 • Leto 2019 smo tako pričeli s stanjem 11.482,38 EUR.

V prvih mesecih leta 2019 smo že financirali nadstandardni del programa nekaterim učencem iz socialno šibkejših družin, poravnali prevoze in kotizacije številnih tekmovanj, odobrili naročilo uporabnega didaktičnega materiala in z vsem tem želimo nadaljevati tudi v nadaljevanju leta.

S pomočjo sklada želimo med drugim:
– poravnati kotizacije za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske in letne ŠVN za učence z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnih učiteljev na terenu.

Zato vas, spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2019 vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic.

Na položnicah je vsakokrat enoten znesek 10 EUR.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Dostopnost