TEHNIŠKI DAN 6., 7. in 9. razred

V sredo, 6. 5. 2020, bo za 6., 7. in 9. razred potekal tehniški dan. Vsebina tehniškega dne in navodila za delo bodo objavljena v sredo po posameznih razredih na šolski spletni strani – pouk na daljavo.

Šolski sklad – poročilo delovanja 2019 in smernice 2020

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2019 ter s smernicami za leto 2020.

Leto 2019 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 11.482,38 EUR.

Do 31. 12. 2019 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev preko položnic in božično- novoletnega sejma) zbrali 8.740,72 EUR.

V letu 2019 smo iz sklada namenili 9.847,80 EUR in sicer:

 • pomoč učencem socialno šibkih družin: 2.258,89 EUR
 • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 2.473,20 EUR
 • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 268,40 EUR
 • sofinanciranje vaditelja plavanja in nočnega varstva v šoli v naravi: 465,30 EUR
 • korepeticija pevskih zborov: 160,00 EUR
 • delavnice za učence – Logout: 600,00 EUR
 • e-delovni zvezki: 180,00 EUR
 • nakup učil (LEGO Mindstorms, set tolkal, diatonične cevi, stenske ure za učenje, blazine, podloge za rezanje in spajkalniki, pripomočki za delavnico kaligrafije): 1.222,43 EUR
 • Hokki stolčki in kinestetične mize za učence: 919,57 EUR
 • material za izdelke na božično-novoletnem sejmu: 440,01 EUR
 • knjige za šolsko knjižnico: 500,00 EUR
 • sofinanciranje zaključnega izleta za 9. razred: 360,00 EUR

Leto 2020 smo tako pričeli s stanjem 10.375,30 EUR.

V prvih mesecih leta 2020 smo že financirali nadstandardni del programa nekaterim učencem iz socialno šibkejših družin, poravnali prevoze in kotizacije nekaterih tekmovanj, odobrili naročilo uporabnega didaktičnega materiala in z vsem tem želimo nadaljevati tudi v nadaljevanju leta.

S pomočjo sklada želimo med drugim:
– poravnati kotizacije za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske in letne ŠVN za učence z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnih učiteljev na terenu.

V mesecu februarju smo z vašo pomočjo zbrali precejšnje število rabljenih in lepo ohranjenih didaktičnih iger, ki jih bomo uporabili za pouk in podaljšano bivanje, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2020 vas vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic.

Na položnicah je vsakokrat enoten znesek 10 EUR.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Obvestilo staršem učencev od 1. do 5. razreda

Starši, ki ste zamudili rok za e-prijave za podaljšano bivanje in neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto, boste prijave lahko oddali v ponedeljek in torek, 4. in 5. 5. 2020. Ponovno bodo odprte e-prijavnice.

Za podaljšano bivanje morate oddati prijave starši učencev letošnjega 1., 2., 3. in 4. razreda, za neobvezne izbirne predmete pa starši učencev letošnjega 3., 4. in 5. razreda. Tudi če otrok ne bo vključen v podaljšano bivanje in ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov, je potrebno izpolniti prijavnico – izberete možnost NE bo obiskoval.

Starši bodočih prvošolcev boste navodila in prijavnice prejeli po navadni pošti v začetku maja.

Mojca Orešnik,

pomočnica ravnateljice

DELIMO SREČO IN VESELJE

V trenutnih življenjskih okoliščinah smo v 5.c želeli dneve polepšati s srčnimi, pozitivnimi sporočili. Tako sva učiteljici z učenci preko video konference najprej prebrali kratko zgodbo z naslovom Veriga nasmehov. S pogovorom o prebrani vsebini smo ozavestili, da nasmeh ne zahteva veliko, pa vendar lahko nekomu veliko pomeni. Kot bistveno sporočilo zgodbe smo povzeli: na nasmeh se navadno odzovemo z nasmehom, kar sprošča v nas prijetne občutke sreče. Odločili smo se, da bomo učenci in učiteljici ustvarili svojo verigo nasmehov, ki bo neslišno čakala v kotičkih Kamnika in okolice. Iz različnih materialov ustvarjeni nasmehi so krasili naša okna oziroma so bili opomniki nekje na poti ali drevesu. Ustvarjanje iz naravnih materialov je bilo še posebej zabavno, ker na ta način spoznavamo tudi raznolike možnosti izkazovanja lastne kreativnosti v naravi. V upanju, da so jih mimoidoči opazili in se morda nasmehnili, jih bomo ustvarjali tudi v prihodnje.
Ključne ugotovitve ob refleksiji našega dela, dejanj in spremljajoče občutke smo strnili v naslednjih zaključnih povedih. Nasmeh, pozdrav in topla beseda nas nič ne stanejo, pa vendar z njimi krepimo medsebojne odnose in polepšamo dneve drug drugemu. Tudi učenci so izpostavili, da so bili ob ustvarjanju veseli. S tovrstnimi dejanji ne pridobimo zgolj posamezniki temveč se krepimo tudi kot družba.

Še povezava do zgodbice Veriga nasmehov: http://www.blanshcreations.com/files/KALIRIA/ZGODBE/VERIGA_NASMEHOV.pdf

Zapisali: Patricija Urankar in Anja Žavbi

ZAHVALA STARŠEM

Še en dan in zaključili bomo s šestim tednom pouka na daljavo. Vsi se zavedamo, da brez vas, dragi starši, to ne bi bilo mogoče. Zato se vam želim v svojem imenu in imenu učiteljev pred počitnicami ponovno zahvaliti.

Hvala vam, ker vaše otroke spodbujate k vsakodnevnemu učenju.

Hvala vam, ker ste zlasti pri mlajših otrocih že skoraj pravi učitelji.

Hvala vam, ker vsak dan svojim otrokom posojate vaš e-mail naslov, s katerega potem vi ali vaši starejši otroci sami pošiljajo na tisoče fotografij tekstov, izdelkov, računov …

Hvala vam, ker spodbujate otroke h gibanju. Verjamem, da starši najstnikov vlagate vse moči, da jih iz »ležečih položajev« spravite v gibanje.

Hvala vam, ker vsak dan skrbite, da imajo redne obroke hrane, da je je vse pospravljeno in na svojem mestu, kolikor je glede na situacijo to mogoče.

Hvala vam, ker se trudite za strpne pogovore tudi takrat, ko imate že vsega dovolj.

Hvala vam za vse tisto, česar sploh nisem omenila.

Z vsem omenjenim se trudite, kljub temu da ste tudi sami v nezavidljivih situacijah. Nekateri morate biti že ves čas v službi, mnogi opravljate naporno delo od doma, nekateri ste na čakanju in je vaša prihodnost negotova in še bi lahko naštevala. A vse to zmorete, ker imate radi svoje otroke in jim želite le najboljše.

Verjemite, tudi mi, vsi zaposleni, jih imamo radi in se trudimo za njih po najboljših močeh ter hkrati razumemo vse vaše stiske.

Želim vam, da si med prvomajskimi počitnicami tako vi, kakor tudi vaši otroci, res oddahnete od pouka. Lahko zapišem, da še nobene počitnice doslej niso bile tako težko pričakovane.

Vsekakor pa je še bolj težko pričakovan prihod otrok nazaj v šolo, kar pa ni odvisno ne od vas in ne od nas. Držimo pesti, da bi se to čimprej zgodilo.

Še vedno velja, da se lahko obrnete na naše strokovne delavce in seveda tudi name, če boste potrebovali kakršnokoli pomoč. Včasih že samo pogovor reši veliko.

Pošiljam vam lepe pozdrave iz naše prelepe, a osamljene in trenutno brez »duše«, šole!

Mojca Rode Škrjanc,
ravnateljica

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');