Učenci

PREDMET RAZRED
  1. 2. 3. 4. 5.
  T L T L T L T L T L
Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175
Angleščina     2 70 2 70 2 70 3 105
Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70

1,

5

52,5

1,

5

52,5
Družba             2 70 3 105

Naravoslovje in

tehnika

            3 105 3 105
Gospodinjstvo                 1 35
Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105        
Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140
Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105
Oddelčna skupnost            

0,

5

17,5

0,

5

17,5
Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni

Neobvezni izbirni

predmeti

0/2     0/1/2 0/1/2
Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni
Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
Število predmetov 6 7 6 8 9
Tedensko ur pouka 20/22 23 24 24–26 26–28
Tednov pouka 38 38 38 38 38

 

PREDMET RAZRED
  6. 7. 8. 9.
  T L T L T L T L
Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144
Angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96
Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32
Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32
Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64
Geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64

Domovinska in državljanska

kultura in etika

    1 35 1 35    
Naravoslovje 2 70 3 105        
Biologija         1,5 52,5 2 64
Kemija         2 70 2 64
Fizika         2 70 2 64
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128
Tehnika in tehnologija 2 70 1 35 1 35    
Gospodinjstvo 1,5 52,5           20
Šport 3 105 2 70 2 70 2 64
Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16
Izbirni predmeti   0/2/3 0/2/3 0/2/3
Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni

Neobvezni izbirni

predmeti

0/1/2 0/2 0/2 0/2
Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni
Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni
Število predmetov 11 13/14 16/17 14/15
Tedensko ur pouka 26–28 25,5–30,5 26–31 26–31
Tednov pouka 38 38 38 35

 

                                                 IZBIRNI PREDMETI

 

V 7., 8. in 9. razredu poleg obveznih predmetov izvajamo pouk obveznih izbirnih predmetov. Učenčeva obveznost je dve uri tedensko, s privoljenjem staršev pa tri ure tedensko. Učenec je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

 

  1. RAZRED

 

PREDMET UČITELJ
Gledališki klub Irena Ačkovič
Italijanščina 1 Brigita Zadnik
Literarni klub Živa Blatnik
Nemščina 1 – NI1 Urša Jerman
Obdelava gradiv – Les Lijana Kočar
Okoljska vzgoja 1 Mojca Janžekovič
Računalništvo – Urejanje besedil Iztok Škof
Sodobna priprava hrane Urška Dolgan
Šport za sprostitev

Mojca Beber,

Franci Griljc

 

 

  1. RAZRED

 

PREDMET UČITELJ
Likovno snovanje 2 Vesna Kropivšek
Multimedija – Računalništvo Iztok Škof
Nemščina 2 Breda Banovšek
Okoljska vzgoja 2 Mojca Janžekovič
Šport za zdravje

Mojca Beber,

Franci Griljc

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Andrej Matjan

 

  1. RAZRED

 

PREDMET UČITELJ
Elektronika z robotiko Peter Štubljar
Filmska vzgoja Iztok Škof
Izbrani šport – Košarka Franci Griljc
Izbrani šport – Odbojka Mojca Beber
Likovno snovanje 3 Vesna Kropivšek
Nemščina 3 Breda Banovšek
Španščina 3 Brigita Zadnik
Umetnostna zgodovina – Oblika in slog Sonja Žmavc

 

                                     NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

V skladu z zakonom izvajamo neobvezne izbirne predmete v 1. razredu ter v drugem in tretjem triletju.

Izbira neobveznih izbirnih predmetov je prostovoljna. Učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov na teden.

 

1. razred Predmet Učitelj
  Angleščina

Anja Kotnik Lebar,

Mateja Penko,

Patricija Urankar,

Aja Uršič

 

4.–6. razred Predmet Učitelj
  Italijanščina Brigita Zadnik
  Nemščina

Breda Banovšek,

Urša Jerman

  Računalništvo Iztok Škof
  Tehnika

Lijana Kočar,

Mojca Podbelšek

  Šport

Mojca Beber,

Franci Griljc

                                    DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi odsotnosti ali iz katerega koli drugega razloga težave s snovjo določenega predmeta.

 

Udeležba pri dodatnem in dopolnilnem pouku je prostovoljna. Učenec, ki se vključi vanju, pa ju je dolžan redno obiskovati. Če bo učenec dopolnilni ali dodatni pouk prenehal obiskovati, ste starši o tem dolžni predhodno razrednika pisno obvestiti.

 

Dopolnilni in dodatni pouk potekata pred rednim poukom oziroma po njem.

 

 

                                           INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Interesne dejavnosti so oziroma bodo organizirane v skladu z interesi učencev v času pred poukom ali po njem. Če bo za posamezno dejavnost premalo zanimanja, je v tekočem šolskem letu ne bomo izvajali. Učenci naj se prijavijo na posamezno dejavnost po posvetu s starši. Ko se učenec prijavi, mora interesno dejavnost tudi redno obiskovati. V primeru, da bo učenec določeno interesno dejavnost prenehal obiskovati, ste starši o tem dolžni razrednika predhodno pisno obvestiti.

 

Dejavnost Mentor Razred
KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE
Bralna značka Razredniki 1.–5.

 

Bralna značka

 Katarina Zore,

 Irena Ačkovič,

 Živa Blatnik,

 Nika Ftičar Kotnik

6.–8.
Bralna značka Marta Grkman Repolusk 9.

 

Angleška bralna značka

 Aleksandar Tonić, 

 Breda Banovšek, 

 Urša Jerman, 

 Patricija Urankar, 

 Petra Likar Jan,

 Aja Uršič,

 Mateja Penko

 

3.–9.

Španska bralna značka  Brigita Zadnik 9.
Italijanska bralna značka  Brigita Zadnik 4.–7.
Nemška bralna značka

 Breda Banovšek,

 Urša Jerman

7.–9.
Nemške urice  Breda Banovšek 3.

Mlajši   otroški  pevski

zbor

 Anja Kotnik Lebar,

 Polona Maretič

1., 2.

Starejši otroški pevski

zbor

 Mateja Kališnik 3.–5.
Mladinski pevski zbor  Mateja Kališnik 6.–9.
Tolkalni krog  Mateja Kališnik 1.
Vezenje  Mojca Orešnik 5.
Bralni klub  Marta Grkman Repolusk 6.–9.
Spretni prstki  Aja Uršič 1.
Pravljično ustvarjanje

 Nina Bevc,

 Nina Rozina Krasovsky

1.
Likovni krožek  Vesna Kropivšek 4., 5.
Modri noski  Anja Žavbi 7.–9.
Ustvarjalne delavnice  Valentina Spruk 3.
Likovne delavnice  Sonja Žmavc 2.
POLJUDNOZNANSTVENO PODROČJE
Računalniški krožek  Iztok Škof 6.–9.
Računalniški krožek

 Iztok Škof,

 Sebina Duraković

2.
Računalniški krožek

 Iztok Škof,

 Patricija Urankar

3.
Računalniški krožek

 Iztok Škof,

 Anja Kotnik Lebar

4.
Računalniški krožek

 Iztok Škof,

 Maruša Sitar

5.
Modelarski krožek  Lijana Kočar 5.–7.
Logika  Lijana Kočar 6.–9.

Razvedrilna

matematika

 Natalija Uršič 6.–9.
Logična pošast  Natalija Uršič 6.–9.
Male sive celice  Natalija Uršič 7.–9.
Matemček  Natalija Uršič 6.–9.
Prometni krožek  Peter Štubljar 6.–9.
Geografsko tekmovanje  Mojca Janžekovič 6.–9.
Vesela šola  Lea Zbičajnik 4.–9.
Kuharski krožek  Urška Dolgan 6.–8.
Šolski parlament

 Polona Maretič,

 Urša Jerman 

1.–9.
Matematično-naravoslovne delavnice

 Anja Kotnik Lebar,

 Tjaša Spruk,

 Polona Maretič,

Nina Bevc

1.
Naravoslovni krožek Franci Mestek 4., 5.
Zabavna matematika 2 Tjaša Spruk 2.
Čarobni gozd

Anja Žavbi,

Patricija Urankar

2.–5.
ŠPORTNO PODROČJE

 

Planinski krožek

Franci Mestek,

 Mojca Janžekovič,

Mojca Beber

 

1.–9.

Ples

 Karla Koman,

 Maruša Sitar

4.
Atletika  Domen Jarc 4.
Namizni tenis  zunanji izvajalci 1.–9.
Mali nogomet  zunanji izvajalci 1.–9.
Košarka  zunanji izvajalci 5.–9.
Odbojka  zunanji izvajalci 5.–9.

 

 

Izvajanje interesnih dejavnosti je odvisno od števila prijav in modela šolanja (v času B-OŠ modela šolanja se določene interesne dejavnosti ne bodo izvajale).

(Skupno 2.128 obiskov, današnjih obiskov 1)
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');