Učenci

IZBIRNI PREDMETI

V 7., 8. in 9. razredu poleg obveznih predmetov izvajamo pouk obveznih izbirnih predmetov. Učenčeva obveznost je dve uri tedensko, s privoljenjem staršev pa tri ure tedensko. Učenec je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

 1. RAZRED

 

PREDMET UČITELJ
Likovno snovanje 1 Vesna KROPIVŠEK
Nemščina 1 – NI1 Katja PRNAVER
Obdelava gradiv – Les Lijana KOČAR
Okoljska vzgoja Mojca JANŽEKOVIČ
Računalništvo – Urejanje besedil Iztok ŠKOF
Sodobna priprava hrane Urška DOLGAN
Šport za sprostitev Mojca BEBER, Franci GRILJC

 

 

 1. RAZRED

 

PREDMET UČITELJ
Likovno snovanje 2 Vesna KROPIVŠEK
Multimedija – Računalništvo Iztok ŠKOF
Nemščina 2 Breda BANOVŠEK
Šolsko novinarstvo Irena AČKOVIČ
Španščina 2 Brigita ZADNIK
Šport za zdravje Mojca BEBER, Franci GRILJC
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Andrej MATJAN

 

 

 

 

 1. RAZRED

 

PREDMET UČITELJ
Elektronika z robotiko Peter ŠTUBLJAR
Izbrani šport –  košarka Franci GRILJC
Izbrani šport –  odbojka Mojca BEBER
Likovno snovanje 3 Vesna KROPIVŠEK
Načini prehranjevanja Urška DOLGAN
Nemščina 3 Breda BANOVŠEK
Španščina 3 Brigita ZADNIK

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

V skladu z zakonom izvajamo neobvezne izbirne predmete v 1. razredu ter v drugem in tretjem triletju.

Izbira neobveznih izbirnih predmetov je prostovoljna. Učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov na teden.

 

1. razred Predmet Učitelj
  Angleščina

Lara BRAJER,

Anja KOTNIK LEBAR,

Aja URŠIČ

 

4.–6. razred Predmet Učitelj
  Italijanščina Brigita ZADNIK
  Nemščina Katja PRNAVER
  Računalništvo Iztok ŠKOF
  Tehnika Mojca PODBELŠEK
  Šport

Franci GRILJC,

Rok HRIBAR

 

7.–9. razred Predmet Učitelj
  Nemščina Breda BANOVŠEK

 

 

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

 

Pouk v manjših učnih skupinah bomo v šolskem letu 2019/20 izvajali v 9. razredu pri pouku matematike.

 

 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi odsotnosti ali iz katerega koli drugega razloga težave s snovjo določenega predmeta.

 

Udeležba pri dodatnem in dopolnilnem pouku je prostovoljna. Učenec, ki se vključi vanju, pa ju je dolžan redno obiskovati. Če bo učenec dopolnilni ali dodatni pouk prenehal obiskovati, ste starši o tem dolžni predhodno razrednika pisno obvestiti.

 

Dopolnilni in dodatni pouk potekata pred rednim poukom oziroma po njem.

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Interesne dejavnosti so oziroma bodo organizirane v skladu z interesi učencev v času pred poukom ali po njem. Če bo za posamezno dejavnost premalo zanimanja, je v tekočem šolskem letu ne bomo izvajali. Učenci naj se prijavijo na posamezno dejavnost po posvetu s starši. Ko se učenec prijavi, mora interesno dejavnost tudi redno obiskovati. V primeru, da bo učenec določeno interesno dejavnost prenehal obiskovati, ste starši o tem dolžni razrednika predhodno pisno obvestiti.

 

 

 

Dejavnost Mentor Razred
KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE
Bralna značka

Razredniki

in knjižničarka

1.–5.
Bralna značka

Katarina Zore,

Irena Ačkovič,

Živa Blatnik

     6.–8.

 

 

 

Bralna značka

Marta Grkman Repolusk

 

9.
Angleška bralna značka

Katja Prnaver,

Aleksandar Tonić,

Breda Banovšek,

Patricija Urankar,

Petra Likar Jan,

Aja Uršič,

Lara Brajer

3.–9.
Nemška bralna značka Breda Banovšek 7.–9.
Nemške urice Breda Banovšek 3.
Mlajši otroški pevski zbor

Anja Kotnik Lebar

Polona Rems

1., 2.
Starejši otroški pevski zbor Anja Slokan 3.–5.
Mladinski pevski zbor Anja Slokan 6.–9.
Vokalna tehnika Anja Slokan 6.–9.
Vezenje Mojca Orešnik 5.
Socialne igre Nelka Hrovat 1.
Knjižničarski krožek Marta Grkman Repolusk 6.–9.
Bralni klub Marta Grkman Repolusk 6.–9.
Spretni prstki

Maruša Sitar,

Tanja Ivanjko Kovačič

1.
Medkulturno povezovanje Živa Blatnik 3.–9.
Likovni krožek Vesna Kropivšek 4., 5.
Modri noski

Anja Kotnik Lebar,

Anja Žavbi

7.–9.
Ustvarjalnice Lara Brajer 1.
Angleški pravljični krožek Lara Brajer 2.
Likovne delavnice Sonja Žmavc 2.
POLJUDNOZNANSTVENO PODROČJE
Računalniški krožek Iztok Škof 6.–9.
Računalniški krožek

Iztok Škof,

Sebina Duraković

2.
Modelarski krožek Lijana Kočar 5., 6.
Logika Lijana Kočar 6.–9.
Razvedrilna matematika Natalija Uršič 6.–9.
Logična pošast Natalija Uršič 6.–9.
Male sive celice Natalija Uršič 7.–9.
Matemček Natalija Uršič 6.–9.
Prometni krožek Peter Štubljar 6.–9.
Šahovski krožek Peter Štubljar 2., 3.
Vesela šola Lea Zbičajnik 4.–9.
Naravoslovni krožek Urška Dolgan 6.–8.
Foto Video

Anja Kotnik Lebar,

Iztok Škof

4., 5.
Šolski parlament Maja Tartara 1.–9.
1, 2, 3, zdravi in eko smo vsi

Anja Kotnik Lebar,

Lara Brajer

4., 5.
Naravoslovni krožek Franci Mestek 4., 5.
Zabavna matematika 2 Tjaša Spruk 2.
Zabavna matematika 3 Valentina Spruk 3.
Čarobni gozd

Anja Žavbi,

Patricija Urankar

3., 4.
ŠPORTNO PODROČJE
Namizni tenis zunanji izvajalci 1.–9.
Mali nogomet zunanji izvajalci 1.–9.
Košarka zunanji izvajalci 5.–9.
Odbojka Aja Uršič 1.–4.
Odbojka zunanji izvajalci 5.–9.
Planinski krožek

Franci Mestek,

Mojca Janžekovič,

Mojca Beber

1.–9.
Splošna športna vadba

Vida Burja,

Rok Hribar,

Urška Hribernik

1.–3.
Ples

Karla Koman,

Maruša Sitar

3.
Pravljična joga Petra Likar Jan 1.
Joga za otroke Petra Likar Jan 2.

 

 

ORGANIZACIJA DRUGIH DEJAVNOSTI

 

 • Šola v naravi za učence 2. razreda v domu Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu od 3. do 5. 2. 2020 za dva oddelka in od 5. do 7. 2. 2020 za en oddelek. Vodja Urška Hribernik.
 • Šola v naravi za učence 3. razreda v domu Lipa v Črmošnjicah od 9. do 11. 12. 2019 za dva oddelka in od 11. do 13. 12. 2019 za en oddelek. Vodja Sonja Završnik.
 • Letna šola v naravi za učence 4. razreda v Bašaniji pri Savudriji od 25. do 5. 2020. Vodja Mojca Beber.
 • Šola v naravi za učence 5. razreda v domu Ajda v Libeličah od 7. do 9. 10 2019 za dva oddelka (5. a, 5. b) in od 9. do 11. 10. 2019 za dva oddelka (5. c, 5. č). Lea Zbičajnik.
 • Zimska šola v naravi za učence 6. razreda na Pohorju od 13. do 17. 1. 2020. Vodja Franci Griljc.
 • Izbirna ekskurzija v Avstrijo za učence izbirnega predmeta nemščina (6. razred), april 2020. Vodja Katja Prnaver.
 • Izbirna ekskurzija v Nemčijo za učence izbirnega predmeta nemščina (9. razred), 12. 10. 2019. Vodja Breda Banovšek.

 

V šolskem letu 2019/20 bomo organizirali tudi naslednje tečaje:

 • tečaj plavanja za učence 3. razreda (20 ur) v bazenu CIRIUS-a,
 • tečaj plavanja za učence 4. razreda v letni šoli v naravi (izveden bo v maju),
 • tečaj plavanja za neplavalce od 6. do 9. razreda,
 • tečaj alpskega smučanja in smučarskega teka za učence 6. razreda v zimski šoli v naravi,
 • plesni tečaj za učence 9. razreda (znotraj pouka),
 • kolesarski izpit za učence 5. razreda.

 

 

NARAVOSLOVNI, KULTURNI, ŠPORTNI IN TEHNIŠKI DNEVI TER EKSURZIJE

 

Starši boste o posamezni dejavnosti (kulturni dnevi, športni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, ekskurzije) obveščeni pravočasno med šolskim letom.

 

Starši sporočite odsotnost svojih otrok na dnevih dejavnosti (kulturni dnevi, športni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, ekskurzije) po telefonu 01 830 37 80 ali faksu 01 830 37 88 vsaj dva dneva pred dejavnostjo oziroma najkasneje na dan dejavnosti do 8. ure zjutraj.

 

Če odsotnost ne bo javljena oziroma bo neopravičena, bomo učencu oziroma staršem zaračunali stroške prevoza.

(Skupno 1,712 obiskov, današnjih obiskov 1)
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');