Spoštovani starši in skrbniki,

čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Ni nam lahko: ne otrokom, ne staršem in skrbnikom, ne učiteljem in ne ravnateljem.

Virus, ki povzroča bolezen covid-19, neusmiljeno vstopa v šolske prostore. Dnevno dobivamo sporočila o okužbah naših učencev in/ali njihovih družinskih članov, posledično se dogaja tudi, da zaradi karanten za posamezne oddelke izvajamo pouk na daljavo.

Sporočamo vam sledeče in vas prosimo, da kot posamezniki ravnamo odgovorno, ne samo do sebe, ampak tudi drug do drugega.

Na vas se obračamo s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS št. 174/21 in 177/21), s katerim za učence osnovne šole določa obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Posebej želimo poudariti, da bodo učenci samotestiranje opravili sami, nadzorne osebe pa bodo samotestrianje nadzorovale.

Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Obrazec bodo učenci dobili v šoli v ponedeljek, 15. 11. 2021, če pa ga želite že natisniti in izpolniti, je dostopen na tej povezavi.

Odlok določa, da se učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih in se izobražujejo na daljavo.

Učencem, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Ravnateljica se za spoštovanje in izvajanje varnostnih ukrepov nisem odločila na lastno pest in ne gre za mojo samovoljno odločitev, temveč je ta odločitev sprejeta v skladu s predpisi in pristojnostmi, ki jih imam ravnateljica kot zastopnik vzgojno-izobraževalnega zavoda. Kot odgovorna oseba naše šole sem skladno s čl. 49 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja odgovorna zagotavljati zakonitost delovanja šole, izvrševati odločbe državnih organov ter zagotoviti zdravo in varno okolje vsem učencem in zaposlenim. Kot ravnateljica sem dolžna spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče akte, med slednje se uvrščajo tudi odloki vlade.

Želim pa izpostaviti, da ravnatelj ni in ne more biti pristojen za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov, dolžan jih je zgolj izvrševati, za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS; je v veljavi in uporabi ter je za vse nas zavezujoč.

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem.

Razumem tudi starše, ki ne bodo podali soglasja za samotestiranje učencev, in se bodo s tem za svojega otroka odločili za pouk na daljavo.

Zagotavljamo pa vam, da bomo vaše odločitve dosledno spoštovali in da noben otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto.

Ob zaključku bi vas ponovno želela zaprositi, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok in na čim bolj miren, odgovoren in dostojanstven način skupaj prehodimo to izjemno težko obdobje, ki ga živimo.

S spoštovanjem,

ravnateljica Mojca Rode Škrjanc

 

Priloge:

(Skupno 906 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost