OBVESTILO

V sredo, 14.10.2020, bo potekal naravoslovni dan za učence 9. a, b in c oddelka.

Tema: »Mikrobiologija in biotehnologija«.

Potek:

Učenci ste razdeljeni po sledečem seznamu:

9. B in prva polovica učencev 9. A ste ves čas v učilnici 18.

9. C in druga polovica 9. A ste ves čas v učilnici 16.

Glede na trenutne razmere se je potrebno držati varnostnih navodil:

 • Razdalja med učenci različnih oddelkov je vsaj 1,5 m.
 • Obvezna je uporaba mask, kadar ni možno zagotoviti razdalje med učenci.

 

 1. šolska ura : Predavanje mikrobiologija.

2., 3., in 4. šolska ura:   Eksperimentalno delo po skupinah

 1. šolska ura : Zaključek eksperimentalnega dela in evalvacija.

Malica bo po drugi šolski uri.

Okvirna cena na učenca je 7,50 eur  in se plača po položnici.

Učenci naj imajo s seboj copate in pisala.

Vodja naravoslovnega dne:

Marjeta Orehek

 

 

Zbiranje (oddaja) starega papirja

Obveščamo vas, da bo med ponedeljkom, 25. maja in sredo, 27. maja, pred telovadnico na Kajuhovi stal zabojnik za star papir. Letošnja tradicionalna akcija zbiranja starega papirja ob koncu meseca aprila je zaradi trenutnih razmer odpadla. Ker nekateri zbirate papir celo leto in se ga je nabralo že veliko, smo se odločili, da naročimo zabojnik, kamor ga boste lahko oddali.

Prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
– pripeljite samo papir, ki ga imate že zbranega
– ne hodite naokoli in ne zbirajte papirja na novo
– papir sami odložite v zabojnik (ne bo tehtanja).

Šolski sklad – poročilo delovanja 2019 in smernice 2020

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2019 ter s smernicami za leto 2020.

Leto 2019 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 11.482,38 EUR.

Do 31. 12. 2019 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev preko položnic in božično- novoletnega sejma) zbrali 8.740,72 EUR.

V letu 2019 smo iz sklada namenili 9.847,80 EUR in sicer:

 • pomoč učencem socialno šibkih družin: 2.258,89 EUR
 • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 2.473,20 EUR
 • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 268,40 EUR
 • sofinanciranje vaditelja plavanja in nočnega varstva v šoli v naravi: 465,30 EUR
 • korepeticija pevskih zborov: 160,00 EUR
 • delavnice za učence – Logout: 600,00 EUR
 • e-delovni zvezki: 180,00 EUR
 • nakup učil (LEGO Mindstorms, set tolkal, diatonične cevi, stenske ure za učenje, blazine, podloge za rezanje in spajkalniki, pripomočki za delavnico kaligrafije): 1.222,43 EUR
 • Hokki stolčki in kinestetične mize za učence: 919,57 EUR
 • material za izdelke na božično-novoletnem sejmu: 440,01 EUR
 • knjige za šolsko knjižnico: 500,00 EUR
 • sofinanciranje zaključnega izleta za 9. razred: 360,00 EUR

Leto 2020 smo tako pričeli s stanjem 10.375,30 EUR.

V prvih mesecih leta 2020 smo že financirali nadstandardni del programa nekaterim učencem iz socialno šibkejših družin, poravnali prevoze in kotizacije nekaterih tekmovanj, odobrili naročilo uporabnega didaktičnega materiala in z vsem tem želimo nadaljevati tudi v nadaljevanju leta.

S pomočjo sklada želimo med drugim:
– poravnati kotizacije za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske in letne ŠVN za učence z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnih učiteljev na terenu.

V mesecu februarju smo z vašo pomočjo zbrali precejšnje število rabljenih in lepo ohranjenih didaktičnih iger, ki jih bomo uporabili za pouk in podaljšano bivanje, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2020 vas vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic.

Na položnicah je vsakokrat enoten znesek 10 EUR.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');