Obvestilo

Spoštovani starši,

v večernem času smo prejeli okrožnico v zvezi z izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2019/20, ki za učence 1., 2. in 3. razreda  predvideva, da se  vzgojno-izobraževalno delo od 18. 5. 2020 dalje izvaja v šoli ter da se bo od 25. 5. 2020 dalje izvajalo tudi vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole za učence 9. razreda. Delo bo potekalo v skupinah do 15 učencev.

Za učence 4. do 8. razreda se bo nadaljeval pouk na daljavo.

O vseh podrobnostih boste pravočasno obveščeni. Pri organizaciji omenjenega vzgojno-izobraževalnega dela bomo upoštevali higienska priporočila, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje ter priporočila, ki so jih pripravili na Zavodu republike Slovenije za šolstvo.

Na šoli se bomo maksimalno potrudili in do konca naslednjega tedna skrbno pripravili vse potrebno za varen prihod vaših otrok nazaj v šolo.  Verjamem, da nam bo tudi tokrat uspelo, saj je za otroke zelo pomembno, da lahko obiskujejo šolo.

Lep pozdrav,

Mojca Rode Škrjanc,

ravnateljica

Naravoslovni dan 7. razred

Pred počitnicami so imeli učenci 7. razreda naravoslovni dan. Ker je potekal ravno v tednu, ko smo praznovali dan Zemlje, smo se poleg spoznavanja vodnih ekosistemov, dotaknili tudi tega kako človek vpliva na naš planet. Opazovali smo kako delujejo naravni ekosistemi in narava na sploh ter jih primerjali s človeškim delovanjem. Primerjali smo kroženje vode v naravi in ostalih naravnih dobrin s snovmi, ki jih proizvede človek. Človek izrablja surovine, naredi proizvode in jih nato zavrže. Učenci so ugotovili, da v naravi vse snovi krožijo, da ne nastanejo nobeni odpadki, ljudje pa večino stvari proizvedemo, uporabimo in nato zavržemo. Pravijo, da bi bilo nujno, da bi tudi človek deloval tako kot narava, da bi surovine krožile in ne le nastajali novi izdelki in novimi odpadki. Spodaj si lahko pogledate nekaj njihovih izdelkov in ugotovitev.

#ekošola #ESPACE #ecoschools https://ekosola.si/krozno-gospodarstvo-e-space/

Športni dan za 6. – 9. razred

V torek, 12. 5. 2020, bo športni dan na daljavo za učence od 6. – 9. razreda.
Vsebina in podrobnejša navodila za delo bodo za vsak razred posebej objavljena na portalu pouka na daljavo. Čaka vas ne preveč zahteven, a hkrati zelo koristen športni dan.
Učitelji športa
Mojca, Rok in Franci

TEHNIŠKI DAN 6., 7. in 9. razred

V sredo, 6. 5. 2020, bo za 6., 7. in 9. razred potekal tehniški dan. Vsebina tehniškega dne in navodila za delo bodo objavljena v sredo po posameznih razredih na šolski spletni strani – pouk na daljavo.

Šolski sklad – poročilo delovanja 2019 in smernice 2020

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2019 ter s smernicami za leto 2020.

Leto 2019 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 11.482,38 EUR.

Do 31. 12. 2019 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev preko položnic in božično- novoletnega sejma) zbrali 8.740,72 EUR.

V letu 2019 smo iz sklada namenili 9.847,80 EUR in sicer:

 • pomoč učencem socialno šibkih družin: 2.258,89 EUR
 • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 2.473,20 EUR
 • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 268,40 EUR
 • sofinanciranje vaditelja plavanja in nočnega varstva v šoli v naravi: 465,30 EUR
 • korepeticija pevskih zborov: 160,00 EUR
 • delavnice za učence – Logout: 600,00 EUR
 • e-delovni zvezki: 180,00 EUR
 • nakup učil (LEGO Mindstorms, set tolkal, diatonične cevi, stenske ure za učenje, blazine, podloge za rezanje in spajkalniki, pripomočki za delavnico kaligrafije): 1.222,43 EUR
 • Hokki stolčki in kinestetične mize za učence: 919,57 EUR
 • material za izdelke na božično-novoletnem sejmu: 440,01 EUR
 • knjige za šolsko knjižnico: 500,00 EUR
 • sofinanciranje zaključnega izleta za 9. razred: 360,00 EUR

Leto 2020 smo tako pričeli s stanjem 10.375,30 EUR.

V prvih mesecih leta 2020 smo že financirali nadstandardni del programa nekaterim učencem iz socialno šibkejših družin, poravnali prevoze in kotizacije nekaterih tekmovanj, odobrili naročilo uporabnega didaktičnega materiala in z vsem tem želimo nadaljevati tudi v nadaljevanju leta.

S pomočjo sklada želimo med drugim:
– poravnati kotizacije za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske in letne ŠVN za učence z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnih učiteljev na terenu.

V mesecu februarju smo z vašo pomočjo zbrali precejšnje število rabljenih in lepo ohranjenih didaktičnih iger, ki jih bomo uporabili za pouk in podaljšano bivanje, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2020 vas vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic.

Na položnicah je vsakokrat enoten znesek 10 EUR.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');