Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2017 ter s smernicami za leto 2018.

Leto 2017 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 9.849,84 EUR.

Do 31. 12. 2017 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev) zbrali 6.011,51 EUR in z donacijo podjetja Sauter, še dodatnih 300 EUR.

V letu 2017 smo iz sklada namenili 5.989,97 EUR in sicer:

  • nakup knjig: 493,07 EUR
  • pomoč učencem socialno šibkih družin: 764,59 EUR
  • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 2.917,48 EUR
  • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 137 EUR
  • sofinanciranje vaditelja plavanja in nočnega varstva v šoli v naravi: 156,43 EUR
  • nakup učil (stotični kvadrati, torbi z instrumenti): 836,65 EUR
  • notna stojala: 88,35 EUR
  • ozvočenje muzikla Kresniček in božičnega koncerta: 596,40 EUR

Leto 2018 tako pričenjamo s stanjem 10.171,38 EUR.

V letu 2018 želimo s pomočjo sklada med drugim:
– spodbujati vedoželjnost, športen in raziskovalen duh pri učencih s poravnavo kotizacij za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, za priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– prispevati del sredstev za dokup dodatnih atlasov za na klop,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– nameniti del sredstev za aktivno udeležbo učencev v okviru mednarodnih šolskih projektov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske ŠVN za učence 6. r z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnega učitelja na terenu.

Zato vas, spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2018 vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic, predvidoma februarja, maja in oktobra.

Na položnicah bo vsakokrat enoten znesek 10 EUR.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka:
SI56 0110 0600 0059 484.

Veseli bomo tudi, če boste delovanje našega sklada tekom leta omenili tudi drugim donatorjem, ki bi nam s svojimi prispevki želeli izkazati podporo.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost