Šolski sklad

Da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, je bil v šolskem letu 1998/99 ustanovljen šolski sklad.

Dandanes s šolskim skladom šola zagotavlja vsebinsko in materialno kvalitetnejši in obširnejši vzgojno-izobraževalni program, ki:

  • presega meje “obveznega”,
  • izhaja iz potreb otrok in
  • je osnovan na načelu medsebojnega sodelovanja in solidarnosti.

Pridobivanje sredstev v sklad

Šolski sklad sredstva pridobiva na naslednje načine:

  • s prostovoljnimi prispevki staršev,
  • z izvedbami prireditev za širšo javnost, ki jih pripravijo učenci in delavci šole (božično-novoletni sejem, koncerti, dražbe izdelkov, ipd.),
  • s prostovoljnimi prispevki občanov,
  • z donacijami,
  • iz drugih virov (zapuščin, premoženjskih avtorskih pravic darovalcev).

Prispevki v sklad v tekočem šolskem letu

V tekočem šolskem letu bomo vaše prostovoljne prispevke zbirali predvidoma preko treh položnic in sicer oktobra, februarja in maja. Na položnicah bo vsakokrat znesek 10 EUR.

 

Vsi, ki bi radi v sklad prispevali tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484HVALA!

 

Namenskost zbranih sredstev

Z zbranimi sredstvi želimo omogočiti:

  • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (prireditve, koncerti),
  • zviševanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru obveznega vzgojno-izobraževalnega programa (nakup didaktičnih sredstev in pripomočkov),
  • nakup nadstandardne in sodobnejše opreme,
  • dodatno izobraževanje nadarjenih učencev,
  • sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
  • prevoze otrok na razna tekmovanja,
  • kotizacijo udeležbe otrok na šolskih tekmovanjih,
  • pomoč socialno šibkim učencem,
  • promocijo šole v javnosti.

Upravljanje sklada

Nadzor nad sredstvi ima Upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole (postavi jih Svet šole) in štirje predstavniki staršev (postavi jih Svet staršev). Upravni odbor deluje na podlagi sprejetih Pravil šolskega sklada, o svojem delovanju pa obvešča Svet šole, ravnateljico in Svet staršev. O delovanju sklada in načinu prispevanja v sklad starše oz. skrbnike naših učencev vsakoletno obveščamo predvidoma na 1. roditeljskih sestankih.

Vloga za subvencijo iz šolskega sklada

Vlogo za subvencijo iz šolskega sklada si lahko prenesete na naslednji povezavi.

(Skupno 880 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');