Šolski sklad

Spoštovani starši učenk in učencev naše šole,

da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, je bil v šolskem letu 1998/99 ustanovljen šolski sklad.

Dandanes s šolskim skladom šola zagotavlja vsebinsko in materialno kvalitetnejši in obširnejši vzgojno-izobraževalni program, ki:

 • presega meje “obveznega”,
 • izhaja iz potreb otrok in
 • je osnovan na načelu medsebojnega sodelovanja in solidarnosti.

ŠOLSKI SKLAD SREDSTVA PRIDOBIVA:

 • s prostovoljnimi prispevki staršev,
 • z izvedbami prireditev za širšo javnost, ki jih pripravijo učenci in delavci šole (božično-novoletni sejem, koncerti, dražbe izdelkov, ipd.),
 • s prostovoljnimi prispevki občanov,
 • z donacijami,
 • iz drugih virov (zapuščin, premoženjskih avtorskih pravic darovalcev).

*************************

PRISPEVKI V SKLAD V ŠOLSKEM LETU 2020/21

V šol. letu 2020/21 bomo vaše prostovoljne prispevke zbirali predvidoma preko treh položnic in sicer oktobra, februarja in maja. Na položnicah bo vsakokrat znesek 10 EUR.

Vsi, ki bi radi v sklad prispevali tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka:

SI56 0110 0600 0059 484    

HVALA!

*************************

NAMEN ŠOLSKEGA SKLADA JE, DA Z ZBRANIMI SREDSTVI OMOGOČI:

 • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (prireditve, koncerti),
 • zviševanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru obveznega vzgojno-izobraževalnega programa (nakup didaktičnih sredstev in pripomočkov),
 • nakup nadstandardne in sodobnejše opreme,
 • dodatno izobraževanje nadarjenih učencev,
 • sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
 • prevoze otrok na razna tekmovanja,
 • kotizacijo udeležbe otrok na šolskih tekmovanjih,
 • pomoč socialno šibkim učencem,
 • promocijo šole v javnosti.

UPRAVLJANJE SKLADA:

Nadzor nad sredstvi ima Upravni odbor šolskega sklada v aktualni sestavi:

PREDSTAVNIKI ŠOLE – postavi jih Svet šole:

 • ga. Vida Burja
 • ga. Anja Kotnik Lebar
 • ga. Tjaša Spruk

PREDSTAVNIKI STARŠEV – postavi jih Svet staršev:

 • g. Tomaž Berlec
 • g. Blaž Erman
 • ga. Matjuša Mihelčič
 • ga. Barbara Mlakar

Upravni odbor deluje na podlagi sprejetih pravil, ki so javno objavljena na šolski spletni strani, o svojem delovanju pa obvešča Svet staršev, ravnateljico in Svet šole.

Vloga za subvencijo:

Datoteka

Pri obveščanju o delovanju sklada in načinu prispevanja v sklad pa seveda ne bomo izpustili vas, staršev. Vsakoletno vas bomo obveščali na 1. roditeljskih sestankih in z zgibankami, na spletni strani naše šole www.ostb.si pa si lahko v razdelku Šolski sklad vedno prebirate aktualne dogodke in informacije povezane s skladom.

Upravni odbor šolskega sklada

(Skupno 564 obiskov, današnjih obiskov 1)
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');