Šolski sklad

Da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, je bil v šolskem letu 1998/99 ustanovljen šolski sklad.

Dandanes s šolskim skladom šola zagotavlja vsebinsko in materialno kvalitetnejši in obširnejši vzgojno-izobraževalni program, ki:

  • presega meje “obveznega”,
  • izhaja iz potreb otrok in
  • je osnovan na načelu medsebojnega sodelovanja in solidarnosti.

Pridobivanje sredstev v sklad

Šolski sklad sredstva pridobiva na naslednje načine:

  • s prostovoljnimi prispevki staršev,
  • z izvedbami prireditev za širšo javnost, ki jih pripravijo učenci in delavci šole (božično-novoletni sejem, koncerti, dražbe izdelkov, ipd.),
  • s prostovoljnimi prispevki občanov,
  • z donacijami,
  • iz drugih virov (zapuščin, premoženjskih avtorskih pravic darovalcev).

Prispevki v sklad v tekočem šolskem letu

V tekočem šolskem letu bomo vaše prostovoljne prispevke zbirali predvidoma preko treh položnic in sicer oktobra, februarja in maja. Na položnicah bo vsakokrat znesek 10 EUR.

 

Vsi, ki bi radi v sklad prispevali tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484HVALA!

 

Namenskost zbranih sredstev

Z zbranimi sredstvi želimo omogočiti:

  • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (prireditve, koncerti),
  • zviševanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru obveznega vzgojno-izobraževalnega programa (nakup didaktičnih sredstev in pripomočkov),
  • nakup nadstandardne in sodobnejše opreme,
  • dodatno izobraževanje nadarjenih učencev,
  • sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
  • prevoze otrok na razna tekmovanja,
  • kotizacijo udeležbe otrok na šolskih tekmovanjih,
  • pomoč socialno šibkim učencem,
  • promocijo šole v javnosti.

Upravljanje sklada

Nadzor nad sredstvi ima Upravni odbor šolskega sklada v aktualni sestavi:

Predstavniki šole (postavi jih Svet šole):

  • ga. Vida Burja
  • ga. Anja Kotnik Lebar
  • ga. Tjaša Spruk

Predstavniki staršev (postavi jih Svet staršev):

  • g. Tomaž Berlec
  • g. Blaž Erman
  • g. Peter Ribič
  • ga. Barbara Mlakar

Upravni odbor deluje na podlagi sprejetih Pravil šolskega sklada, o svojem delovanju pa obvešča Svet staršev, ravnateljico in Svet šole. O delovanju sklada in načinu prispevanja v sklad starše oz. skrbnike naših učencev vsakoletno obveščamo predvidoma na 1. roditeljskih sestankih.

Vloga za subvencijo iz šolskega sklada

Datoteka

 

(Skupno 702 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');