Šolski sklad

Da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, je bil v šolskem letu 1998/99 ustanovljen šolski sklad.

Dandanes s šolskim skladom šola zagotavlja vsebinsko in materialno kvalitetnejši in obširnejši vzgojno-izobraževalni program, ki:

  • presega meje “obveznega”,
  • izhaja iz potreb otrok in
  • je osnovan na načelu medsebojnega sodelovanja in solidarnosti.

 

Novice in objave povezane z delovanjem šolskega sklada najdete na tej 👉 povezavi.

 

Želite del dohodnine nameniti kot donacijo šolskemu skladu? Več informacij najdete tukaj 👉 povezava.

 

Pridobivanje sredstev v sklad

Šolski sklad sredstva pridobiva na naslednje načine:

  • s prostovoljnimi prispevki staršev in občanov,
  • z donacijami,
  • z izvedbami prireditev za širšo javnost, ki jih pripravijo učenci in delavci šole (božično-novoletni sejem, koncerti, dražbe izdelkov, ipd.),
  • iz drugih virov (zapuščin, premoženjskih avtorskih pravic darovalcev ipd.).

Prispevki v sklad v tekočem šolskem letu

V tekočem šolskem letu bomo vaše prostovoljne prispevke zbirali predvidoma preko treh položnic in sicer oktobra, februarja in maja. Na položnicah bo vsakokrat znesek 10 EUR.

 

Vsi, ki bi radi v sklad prispevali tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484HVALA!

 

Namenskost zbranih sredstev

Z zbranimi sredstvi želimo omogočiti:

  • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (prireditve, koncerti),
  • zviševanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru obveznega vzgojno-izobraževalnega programa (nakup didaktičnih sredstev in pripomočkov),
  • nakup nadstandardne in sodobnejše opreme,
  • dodatno izobraževanje nadarjenih učencev,
  • sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
  • prevoze otrok na razna tekmovanja,
  • kotizacijo udeležbe otrok na šolskih tekmovanjih,
  • pomoč socialno šibkim učencem,
  • promocijo šole v javnosti.

Upravljanje sklada

Nadzor nad sredstvi ima Upravni odbor šolskega sklada, ki ga imenuje Svet staršev. Upravni odbor sestavljajo trije predstavniki šole (k imenovanju jih Svetu staršev predlaga Svet šole) in štirje predstavniki staršev učencev šole. Upravni odbor deluje na podlagi sklepa o ustanovitvi šolskega sklada in sprejetih pravil šolskega sklada, o svojem delovanju pa obvešča Svet staršev, ravnateljico, Svet šole in javnost. O delovanju sklada in načinu prispevanja v sklad starše oz. skrbnike naših učencev vsakoletno obveščamo predvidoma na 1. roditeljskih sestankih.

Vloga za subvencijo iz šolskega sklada

Vlogo za subvencijo iz šolskega sklada si lahko prenesete na tej 👉 povezavi.

 

(Skupno 1.503 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost