Podaljšano bivanje

Šola v okviru razširjenega programa izvaja različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci. Ena izmed njih so oddelki podaljšanega bivanja (OPB), ki so organizirani po pouku za učence 1.–5. razreda. Podaljšano bivanje, ki ga financira MIZŠ, traja od 11.50 do 16.00 ure. Učenci se v podaljšano bivanje vključijo prostovoljno s prijavo staršev.

Ob upoštevanju razvojne stopnje učencev in njihove psihofizične zmogljivosti oz. predhodnih obremenitev pri pouku se v podaljšanem bivanju izmenjujejo počitek, učenje, sprostitev in zaposlitev.

Kontaktne telefonske številke za prevzem otrok:

    • kontaktne telefonske številke, na katere lahko starši pokličete, ko pridete po otroka v podaljšano bivanje, so objavljene na vhodih v šolo.

Dejavnosti v podaljšanem bivanju

Prehrana

Kosilo je dejavnost, v okviru katere se učenci učijo primernega vedenja pri jedi in odgovornega ravnanja s hrano, spoznavajo pomen higienskih navad ter pomen zdrave in uravnotežene prehrane za človekov razvoj. Učijo se tudi pravilno uporabljati jedilni pribor in pri hranjenju uživati.

Sprostitvena dejavnost (neusmerjen prosti čas)

Sprostitvena dejavnost je nujni element zdravega načina življenja. Učenci v času te dejavnosti zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, umetniškem in kulturnem izražanju ter igri. V situaciji igre se učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti, socialne veščine, sprejemajo pravila in norme, razvijajo domišljijo in smisel za humor. Aktivnosti se glede na možnosti odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici, največkrat pa na igrišču na svežem zraku.

Samostojno učenje

V okviru samostojnega učenja poteka usmerjanje in navajanje učencev na redno,  kakovostno in samostojno opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti. Učenci povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov, načrtujejo svoje delo, si pripravljajo in urejajo delovni prostor, uporabljajo različne vire in nudijo učno pomoč sošolcem. Poleg tega se učenci v tem času učijo oceniti svoje delo, razumeti napake in jih popraviti ter sodelovati pri reševanju skupnih nalog.

Ustvarjalno preživljanje časa (usmerjen prosti čas)

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami in je namenjena razvedrilu, sprostitvi in počitku. V okviru te dejavnosti učenci ne opravljajo učnih obveznosti, temveč razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih. Učenci so s strani učitelja  usmerjeni v aktivnosti, ki imajo določen cilj, ob čemer se upoštevajo njihovi interesi in sposobnosti na vseh področjih razvoja osebnosti.

Pravila v podaljšanem bivanju

    • Učenec ob prihodu v podaljšano bivanje pozdravi učitelja, ob odhodu domov pa se od učitelja poslovi.
    • V primeru, da gre učenec domov ob drugačni uri kot običajno, mora učitelju prinesti pisno obvestilo staršev oz. skrbnikov, sicer mu odhoda ne dovolimo.
    • Vztrajamo, da učenec pred odhodom iz podaljšanega bivanja svoj delovni prostor ali igralni kotiček za seboj vedno tudi pospravi.
    • Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato je odgovornost staršev, da preverijo, če je njihov otrok opravil domačo nalogo, in mu po potrebi nudijo pomoč.
    • Učitelji niso odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo.

 

(Skupno 2.699 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost