IZMENJAVA V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS PLUS

Letošnje šolsko leto je naša šola ponovno dihala s projektom Erasmus+. Projekt pozdravljamo predvsem zato, ker krepi življenjske veščine in širi obzorja tako učencem kot tudi učiteljem. Letos smo sodelovali s špansko partnersko šolo v Cordobi. Aprila smo se Slovenci odpravili na enotedensko izmenjavo v Cordobo (glej objavo: https://www.ostb.si/2024/05/15/erasmus-skupinska-mobilnost-slovenci-v-spaniji/#more-23058), konec maja pa so Španci prišli k nam. Na videu spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov. 

Kamnik_Erasmus_maj_2024.mp4 

Kakšne vtise pa je izmenjava pustila na naših učencih, pa si lahko preberete spodaj. 

(več …)

ERASMUS IZMENJAVA V PORTU – KULTURNA DEDIŠČINA, MUZEJI IN KULTURA PORTUGALSKE

Med 12. in 18. majem sta se učiteljici Vesna Kropivšek in Tadeja Pezdirc v sklopu izobraževanja Erasmus+ udeležili tečaja Heritage Landscape, Museums and Portuguese Curtre v Portu. Tečaj je potekal v mednarodni zasedbi tečajnikov iz Slovenije, Italije, Finske, Estonije in Grčije. V sklopu tečaja smo spoznavali kulturno dediščino Porta ter njegove okolice. S delom na terenu smo spoznali, kako lahko učencem približamo kulturno dediščino mesta ter tako umetnost aktivno vključujemo v učni načrt. Poleg arhitekturne, muzejske in galerijske dediščine je pomembna tudi kulinarična dediščina kraja, ki še dodatno pričara pristen stik. Portugalski je v 25 primerih UNESCO že podelil naziv svetovne dediščine. Namen tega tečaja bil je opolnomočiti udeležence z ozaveščanjem o varovanju in spodbujanju značilne kulture, kulinarike, umetnosti in trajnostnih turističnih dobrin.

Program tega tečaja je bil zelo praktičen in dinamičen , vključeval je dejavnosti na prostem, ekskurzijo, obisk muzeja in primere/situacije iz resničnega življenja. Delo je potekalo tako individualno, kot skupinsko z vključevanjem digitalnih kompetenc. Na terenu smo zbirali vizualne podobe videnega in to prenesli v predstavitev ostalim udeležencem.

Učiteljici bosta pridobljene ideje z veseljem delili s kolegi in jih spodbujali, da v svoj pouk vključujejo čim več učenja na prostem s spoznavanjem kulturne dediščine domačega kraja in drugih krajev v Sloveniji, ter vključevanjem obiskov galerij in muzejev ter kulinaričnih posebnosti krajev v učni načrt.

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV V SKLOPU PROJEKTA ERASMUS PLUS: OD ČUSTVENE INTELIGENCE DO REŠEVANJA KONFLIKTOV

Biti učitelj ne pomeni le kvalitetno podajanje znanja, vendar tudi zmožnost empatičnega odziva na situacije v razredu, razumevanje individualnosti učencev, preprečevanje medvrstniškega nasilja in opolnomočenje učencev za samostojno spopadanje z izzivi v življenju. Vsaka generacija, vsak oddelek je zgodba zase. Učitelji moramo biti pri svojem delu konstantno v koraku s časom in trendi, da lahko učence motiviramo za delo ter jih spodbudimo k odgovornemu odnosu do sebe narave in družbe.

Izobraževanje v sklopu projekta Erasmus plus pa učiteljem omogoča prav to. Med 16. 10. 2023 in 21. 20. 2023 sva se udeležili seminarja v Barceloni, Španiji, v obsegu 30 ur. Na seminarju smo spoznali kaj je konflikt, kako ga prepoznati ter kako ga rešiti. Spoznali smo več načinov učinkovitega reševanja konfliktov s pomočjo meditacije, učenja čuječnosti, empatije in čustvene inteligence.

Posebna vrednost seminarja je bila v mednarodni izmenjavi izkušenj. Udeleženci smo bili učitelji iz Slovenije, Nemčije, Grčije, Latvije ter Švedske, kar je omogočilo bogato izmenjavo primerov dobre prakse. Delo je bilo dinamično, skupinsko, s pomočjo ekipnega dela, pogovorov in nevihtenja možganpa smo prišli do zaključka, kako pomembno je sodelovanje za učinkovito reševanje konfliktov.

V sklopu enotedenskega izobraževanja sva spoznali špansko kulturo, pestrost arhitekturne razgibanosti mesta ter različne družbene navade. Seminar je ponudil mnogo novih idej, ki jih bova uporabili v razredu ter predstavili učiteljskemu zboru.

Breda Banovšek in Nina Rozina Krasovsky

Erasmusdays

V okviru Erasmus dni smo na naši šoli izvedli predavanje na temo Evropske unije in njenih institucij. Poseben poudarek smo namenili promociji vseh prednosti, ki jih omogoča Erasmus+. Predavanje, ki je bilo namenjeno učencem 4. razredov, je vključevalo uvod v Evropsko unijo, razlago zgodovine, delovanja in glavnih institucij EU, kot so Evropski parlament, Evropska komisija in Evropski svet. Predstavili smo cilje in priložnosti, ki jih program Erasmus+ ponuja učencem, učiteljem in institucijam, ter poudarili možnosti izmenjav, štipendij, strokovnega usposabljanja in prostovoljstva.

Namen Erasmus dni je z različnimi aktivnostmi doseči čim večje število ljudi, širiti pozitivne učinke programa Erasmus+ ter ozavestiti pomen mednarodne mobilnosti, mednarodnega sodelovanja ter širjenja znanja. Zagotovo se bo naša šola tudi v prihodnjem letu pridružila Erasmus iniciativi ter izvedla dogodek na to temo, saj želimo naše učence že zelo zgodaj ozaveščati o številnih možnostih, ki jih mednarodno sodelovanje omogoča.

Erasmus – Sledenje na delovnem mestu

V obdobju od 2. oktobra do 6. oktobra je učitelj matematike Vojislav Đuračković sodeloval v aktivnosti mobilnosti »sledenje na delovnem mestu« v okviru projekta z naslovom Osloni se na IKT/Lean on ICT. Ta izkušnja mu je omogočila vpogled v izjemno pomembno vlogo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju.
Med svojim obiskom je pridobil številne dragocene izkušnje in spoznanja, ki bodo nedvomno bogatile njegovo poučevanje v prihodnosti.
Hrvaški učitelj je imel priložnost neposredno opazovati, kako se IKT vključuje v vsakodnevno delo učiteljev in učencev. To vključuje uporabo računalnikov, tablic, pametnih telefonov in drugih tehnoloških orodij za izboljšanje učnega procesa.
Spoznal je, kako se orodja web 2.0, kot so interaktivne spletne platforme, družabni mediji in spletni viri, aktivno uporabljajo v izobraževalnem okolju. To omogoča bolj interaktivno in angažirano učenje ter spodbuja sodelovanje med učenci.
Opazil je, kako učenci in učitelji pozitivno sprejemajo in integrirajo IKT v svoje učne prakse. To pripomore k boljšemu razumevanju in uporabi sodobnih tehnologij v izobraževanju.
S tem obiskom je hrvaški učitelj pridobil neprecenljive izkušnje in znanje, ki jih bo lahko uporabil pri izboljšanju svojega poučevanja matematike in boljšem vključevanju IKT v učilnico. Hkrati pa je tudi prispeval k izmenjavi znanja med šolama in krepitvi sodelovanja med izobraževalci iz različnih držav. Izkušnja Job Shadowing v okviru projekta Erasmus+ je tako postala neprecenljiva izkušnja za vse vpletene strani.

Dostopnost