Šolski parlament

Organiziranost učencev in šolski parlament

Učenci so v šoli organizirani v oddelčne skupnosti, ki so povezane v šolski parlament. Ta skrbi za uveljavljanje interesov vseh učencev. Vsak oddelek zastopa izvoljeni predstavnik in/ali njegov namestnik. Naloge šolskega parlamenta so med drugim, da šoli daje predloge in pobude v zvezi s programom dela, načrtuje in organizira skupne akcije, predlaga izboljšave bivalnega okolja (npr. čistilne, zbiralne in druge akcije), sodeluje v otroškem parlamentu na različnih ravneh idr.

Otroški parlament

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2022/23 je Duševno zdravje otrok in mladih.

Učencem so v okviru otroškega parlamenta v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji in svetovalni delavci, izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Ljubljani v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Več informacij o otroškem parlamentu, letošnji temi in priročnik najdete na tej 👉 povezavi.

Seznam knjižne literature je na voljo na tej 👉 povezavi.

Vesna Janežič, mentorica šolskega parlamenta

(Skupno 127 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost