Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni in dopolnilni pouk potekata pred rednim poukom oziroma po njem. Točne informacije o urniku dodatnega oz. dopolnilnega pouka za posamezni predmet učenci dobite pri svojih učiteljih.

Namen dodatnega in dopolnilnega pouka

    • Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni. Pogosto se učenci v okviru dodatnega pouka pripravljajo na udeležbo na tekmovanjih iz znanja.
    • Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi odsotnosti ali iz katerega koli drugega razloga težave s snovjo določenega predmeta. Še posebej pomembno je, da se učenec dopolnilnega pouka udeleži takoj, ko učitelj to predlaga.

Udeležba pri dodatnem in dopolnilnem pouku je prostovoljna, učenec, ki se vključi vanju, pa ju je dolžan redno obiskovati. Če bo učenec dodatni ali dopolnilni pouk prenehal obiskovati, morajo o tem starši oz. skrbniki predhodno pisno obvestiti razrednika.

Učencem na šoli nudimo tudi druge oblike individualne in skupinske pomoči, tako za premagovanje učnih težav kot za doseganje višjih standardov znanja.

(Skupno 625 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost