Prvi vrtnarski koraki 

Prvošolci so pri pouku sejali semena in spremljali kalitev, rast ter razvoj rastlin. Učenci so z navdušenjem spremljali svoj lonček, v katerega so dali prst in semena ter čakali, kdaj bodo njihova semena kalila. Poskrbeli so za ustrezno zalivanje in nove rastline čez čas prenesli v svoje domače okolje. Upamo, da njihove rastline obrodijo sadove. Z vrtnarjenjem bomo do konca šolskega leta nadaljevali na naših gredah ob terasah in šolskem vrtu.

Ekošola meri ogljični odtis

Pri projektu »Ekošola meri odtis CO2«  smo osmošolci, ki obiskujemo izbirni predmet okoljska vzgoja, izračunali naš ogljični odtis in ogljični odtis ene od učilnic. Merili smo, koliko ogljikovega dioksida se je po naših dejavnostih spustilo v ozračje. Meritve smo izvajali jeseni in spomladi, in sicer na področjih ogrevanja, svetil, uporabe električnih naprav, prometa, odpadkov in zavržene hrane. Podatke smo vpisovali v spletno aplikacijo  Kalkulator CO2, ki je hkrati računalo in didaktični pripomoček.

Ugotovili smo, da se ogljični odtis na področju ogrevanja, zavržene hrane in odpadkov ni kaj dosti spremenil (malce se je zmanjšal). Za 44,60 kg CO2 na osebo se je zmanjšala poraba električnih naprav. Zmanjšala se je tudi uporaba svetil, medtem ko se je dnevno povprečno število opravljenih kilometrov zelo povečalo.

Rezultati so pokazali, da se je ogljični odtis, izmerjen spomladi, na skoraj vseh  področjih zmanjšal v primerjavi z opravljenimi meritvami v jesenskem času. Izjema je področje prometa, kjer se je presenetljivo povečal.

Z merjenjem ogljičnega odtisa smo spoznali svoje vplive na podnebne spremembe. Kakšen pa je vaš ogljični odtis? Izračunate ga lahko na spletni strani https://www.umanotera.org/izracunaj-svoj-ogljicni-odtis/#toggle-id-1, na kateri najdete tudi nasvete za njegovo zmanjšanje.

Laura, Žana in Tjaša

Ekošolski fotografski natečaj »Voda – naše bogastvo«

Od 8. do 23. 5. 2023 je na šoli potekal prvi ekošolski fotografski natečaj »Voda – naše bogastvo«. Na natečaju je sodelovalo 13 učencev od 6. do 9. razreda. Prejeli smo krasne fotografije, ki si jih lahko ogledate 👉 tukaj. Navdušile so nas predvsem ideje učencev, s katerimi so prikazali vodo v njenih različnih oblikah in vlogah. Komisija, v sestavi Mojca Janžekovič, Sonja Žmavc in Iztok Škof, je izbrala tri najboljše, ki jih objavljamo spodaj.

Hvala in iskrene čestitke vsem sodelujočim!

Mentorici natečaja Tjaša Bergant in Sebina Duraković

Hrana ni za tjavendan

V 2. č in 4. razredu podaljšanega bivanja so bile tekom šolskega leta v okviru projekta Hrana ni za tjavendan izvedene številne aktivnosti. Učenci so se na ta način učili odgovornega ravnanja s hrano in zmanjševanja količine zavržene hrane pri šolski malici in kosilu. Ob slovenskem dnevu brez zavržene hrane so si učenci ogledali več kratkih izobraževalnih filmov, ki so namenjeni ozaveščanju o izgubah hrane in odpadni hrani. Učenci so si zadali cilje, ki jih želijo pri sebi doseči, temu pa je sledila še izdelava plakatov, s katerimi ozaveščamo o načinih odgovornega ravnanja s hrano. Najpogosteje zastavljen cilj je bil pojesti obrok brez zavržene hrane in tega so večkrat tudi dosegli. Učenci podaljšanega bivanja so svoje cilje dosegali pri kosilu, učenci 2. č pa pri šolski malici. Svoj napredek so dnevno nadzorovali s pregledom posode za ostanke hrane po malici ter beleženjem stanja v koledarju. Učenci so uspeli zmanjšati količino ostanka hrane. S tem so pokazali odgovoren odnos do hrane. Kot način odgovornega ravnanja s hrano so učenci hrano, ki je ostala pri malici, uporabili za pripravo novih jedi. Iz jabolk so pekli jabolčno krostato, iz zrelih banan pa bananin kruh.

Mateja Penko in Valentina Buh

Ekošolski fotografski natečaj »Voda – naše bogastvo«

V okviru ekošolskega projekta »Voda – naše bogastvo« razpisujemo fotografski natečaj. K sodelovanju vabimo učence od 5. do 9. razreda.

Tema natečaja: vodni viri, voda v vseh njenih oblikah, pomen vode, onesnaženost voda, kroženje vode v naravi, živi svet v vodi in njeni okolici, raba vode, konflikti v rabi vode, varčevanje z vodo, čistilne naprave, terensko raziskovanje vode.

Zahteve fotografije:

  • format JPG;
  • ločljivost najmanj 2100 x 1400 točk (3 MP);
  • barvna fotografija;
  • vzdolžna ali pokončna postavitev;
  • dovoljena je samo osnovna obdelava barv;
  • na fotografiji ni obrazov ljudi (če pa so, mora imeti avtor za njihovo objavo privoljenje);
  • fotografija ni bila poslana na druge natečaje;
  • fotografija je bila posneta v tem šolskem letu.

Naslov fotografije je sporočilo, ki je lahko dolgo največ pet besed.

Rok za oddajo fotografije: 23. maj 2023.

Vsak učenec lahko sodeluje le z eno fotografijo, ki jo pošlje na elektronski naslov tjasabergant.1@gmail.com ali sebina.durakovic@gmail.com. Poslane fotografije bomo objavili na šolski spletni strani. Avtorje treh najboljših fotografij bomo nagradili. Vrednotili bomo skladnost fotografije s temo natečaja, kakovost fotografije, sporočilno vrednost fotografije ter skladnost fotografije in naslova.

Vabljeni k sodelovanju!

Mentorici natečaja: Tjaša Bergant in Sebina Duraković

22. marec – svetovni dan voda

V sredo, 22. 3. 2023, bomo obeležili svetovni dan voda. Kot Ekošola smo (in še bomo) v sklopu projekta Voda – naše bogastvo učencem približali pomen vode in problematiko pomanjkanja pitne vode.

Petošolci so v času podaljšanega bivanja izdelali plakate s slikovnimi prikazi o razporeditvi vode in kopnega na Zemljinem površju, razmerju med slano in sladko vodo na Zemlji, ukrepih za varčevanje z vodo, načinih varovanja vode in kroženju vode v naravi. O predelanih vsebinah so v šolskem ekokotičku ozaveščali mlajše učence. Bili so tudi vodni detektivi, ki so raziskovali, koliko pip je na šoli, v kakšnem stanju so ter kolikšna je porabo vode v šoli in doma.

Šestošolci in sedmošolci so svoje znanje o vodnem krogu prikazali na najrazličnejše načine (v obliki shem, miselnih vzorcev ipd). Pri pouku naravoslovja so nekaj ur že namenili ozaveščanju vpliva človeka na vodne ekosisteme. Sedmošolci so v manjših skupinah raziskovali onesnaženost različnih vodnih virov in njene posledice ter ugotovitve predstavili razredu.

V okviru projekta trenutno poteka aktivnost “Posvojitev” vodnega telesa v bližini, pri kateri sedmošolke opazujejo in preučujejo bližnji vodni vir ter živi svet v vodi in njeni okolici, v načrtu pa je še izvedba fotografskega natečaja na temo vode.

S klikom na sliko si lahko pogledate utrinke nekaterih dejavnosti.

Vodji projekta:

Tjaša Bergant in Sebina Duraković

 

 

Dostopnost