Organizacija prehrane

V okviru šolske prehrane posvečamo veliko pozornosti razvijanju zavesti o zdravi prehrani in kulturnemu prehranjevanju pa tudi zdravemu načinu življenja, odgovornemu ravnanju s hrano, odgovornemu odnosu do sebe, svojega zdravja in okolja. Šolsko prehrano organiziramo vse dni šolskega leta, ko na šoli potekajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pri čemer upoštevamo posebne smernice za prehranjevanje v šolah.

V okviru projekta Šolska shema učencem najmanj enkrat tedensko ponujamo dodatne obroke sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih dodatkov, v okviru projekta Zdrava šola pa spodbujamo promocijo zdravja v vseh vidikih vsakdanjega življenja.

Organizatorka šolske prehrane je Urška Dolgan.

Šolski obroki

Svojega otroka lahko v šoli naročite na zajtrk, malico in kosilo. Zajtrk in malico pripravimo v šoli, kosila in dietna kosila pa nam dostavlja Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik. Zaželeno je, da vsak otrok v šoli prejme vsaj en obrok dnevno (tj. malico).

Dietna prehrana

Na šoli organiziramo dietno prehrano v okviru svojih zmožnosti. Dietno prehrano lahko uveljavljate na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Omenjeno potrdilo je treba šoli predložiti vsako šolsko leto na novo.

Pitna voda

Za dostop do pitne vode ima šola nameščene pitnike v vsakem nadstropju šolske zgradbe.

Plačevanje prehrane

Šolska prehrana se obračunava in plačuje po veljavnem ceniku, ki ga potrdi Svet šole. Stroške prehrane je treba poravnati do roka, označenega na položnici.

 

(Skupno 1.048 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost