Obvestilo

V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole lahko učenci (oz. njihovi starši/skrbniki), ki v petek, 24. junija 2022, ne boste prevzeli spričeval, le-ta osebno prevzamete v tajništvu šole od 27. do 30. junija in od 16. do 19. avgusta 2022 od 8. do 12. ure.

Obvestilo za petek, 24. 6. 2022

Na zadnji dan pouka v tem šolskem letu bo pouk za vse učence od 1. do 8. razreda do 11.50.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta organizirana po ustaljenem urniku.

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Starše učencev, ki so sicer naročeni na kosilo, zadnji šolski dan pa ga ne bodo imeli, prosimo, da kosilo pravočasno odjavite.

Vozni red šolskih prevozov bo nekoliko prilagojen:

PODGORJE:

    • zjutraj po običajnem voznem redu,
    • nazaj v Podgorje ob 12.15 in 13.05.

Spremstvo prvošolcev bo organizirano za prvi avtobus, ob 12.15.

ŽALE:

    • zjutraj po običajnem voznem redu,
    • nazaj na Žale ob 12.15.
Dostopnost