Obvestilo za starše o spremembah pri karanteni na domu

Spoštovani starši,

v medijih ste zagotovo zasledili spremembe v Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki so pričele veljati danes, 19. 1. 2022.

Spremembe se nanašajo tako na zaposlene kakor tudi na učence. Spodaj prilagamo okrožnico MIZŠ in dopolnjen Protokol samotestiranja učencev.

Povzetek sprememb za učence:

  • V primeru, ko je potrjen en primer okužbe s PCR v oddelku, učenci ne gredo v 7-dnevno karanteno na domu (to velja le za visokorizične stike v šoli!). Namesto karantene se v tem 7-dnevnem obdobju vsak dan samotestirajo v šoli, zato da spremljamo širitev okužbe. Učenci, ki so imeli visokorizični stik v šoli, gredo v karanteno, ko je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev v roku 14 dni.
  • NIJZ in šola priporočamo, da se v omenjenem 7-dnevnem obdobju v šoli samotestirajo vsi učenci oddelka, tudi tisti, ki izpolnjujejo izjemo od vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno (preboleli covid-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni, ali preboleli covid-19, ki so bili ustrezno cepljeni, ali testirani s predložitvijo dokazila o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa).
  • S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne 15, kot je veljalo doslej.

Z željo, da pouk v največji možni meri poteka v šoli, vas lepo pozdravljam.

ravnateljica Mojca Rode Škrjanc

Priloge:

NUJNO OBVESTILO za 6.–9. razred

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer na naši šoli smo primorani prilagoditi organizacijo našega vzgojno-izobraževalnega dela. Obveščam vas, da bo zato v ponedeljek in v torek, 17. 1. in 18. 1. 2022 za VSE ODDELKE 6.–9. razreda pouk potekal na daljavo po rednem urniku.

V sredo, 19. 1. 2022, se k pouku v šoli vrnejo vsi oddelki 6.–9. razreda, razen 9. a, ki se k pouku v šoli vrne v četrtek, 20. 1. 2022.

ravnateljica Mojca Rode Škrjanc

Obvestilo glede napotitev v karanteno s strani NIJZ

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) obvešča, da zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2 prihaja do nekajdnevnega zamika pri napotitvah v karanteno na domu, v prihodnjih dneh pa se pričakuje še podaljšanje tega zamika.

Starši oz. zakoniti zastopniki boste tako za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli šele nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Obvestilo – dejavnosti 24. 12. 2021

Zadnji šolski dan v tem letu bodo dejavnosti potekale na naslednji način:

Učenci 1.–5. razreda bodo z dejavnostmi v okviru pouka zaključili ob 11.50. Od takrat dalje bo organizirano podaljšano bivanje po rednem urniku. Spremstvo za vozače prvošolce bo organizirano na 1. popoldanski avtobus (ob 12.35).

Učenci 6.–9. razreda bodo imeli kulturni dan in bodo z dejavnostmi zaključili ob 12.20.

Za učence, ki ta dan izjemoma ne bodo imeli kosila, le-to pravočasno odjavite.

Avtobusni prevoz iz Podgorja in nazaj bo organiziran:

  • zjutraj v šolo po običajnem voznem redu
  • 1. popoldanski avtobus ob 12.35
  • 2. popoldanski avtobus ob 13.05

Avtobusni prevoz z Žal in nazaj bo organiziran:

  • zjutraj v šolo po običajnem voznem redu
  • 1. popoldanski avtobus ob 12.30
  • 2. popoldanski avtobus ob 13.00
Dostopnost