Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste s svojimi prostovoljnimi prispevki v preteklem letu podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2023 ter s smernicami za leto 2024.

Leto 2023 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 15.476,50 EUR.

Do 31. 12. 2023 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev in preko donacij dohodnine) zbrali 4.051,04 EUR.

V letu 2023 smo iz sklada namenili 8.503,47 EUR in sicer za:

  • dodatne učitelje smučanja v zimski šoli v naravi: 2.047,00 EUR,
  • dodatni učitelji plavanja v letni šoli v naravi: 900,00 EUR,
  • predavanje za starše 7.r: 170,00 EUR,
  • obisk zavetišča za živali: 166,65 EUR,
  • nadstandardna učila, učni pripomočki in igrače: 888,54 EUR,
  • tekmovanja; prevozi in kotizacije: 2.850,16 EUR,
  • subvencije šole v naravi in dni dejavnosti: 1.481,12 EUR.

Leto 2024 smo tako pričeli s stanjem 11.024,07 EUR.

S pomočjo sklada želimo:

  • poravnati kotizacije za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
  • pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
  • prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov in igrač,
  • prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
  • spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
  • ponuditi višji standard izvajanja zimske in letne ŠVN ipd.

Načrtujemo, da bomo za načrtovano potrebovali vsaj 10.000 EUR.

Spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2024 vas vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki. 

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost