Ure interesne dejavnosti “angleška bralna značka” za 4.r bodo predvidoma potekale trikrat za posamezni oddelek 4. razreda v obdobju od januarja do marca. O točnih terminih bodo prijavljeni učenci obveščeni sproti pri urah angleščine.
Vsako šol. leto v marcu učitelji tradicionalno organiziramo prostovoljno tekmovanje za priznanja iz angleške bralne značke. Tekmovanje, pripravljeno v obliki vaj (križanke, povezovanje informacij, ipd.), je prednostno zabavne narave in vzpodbuja zanimanje za angleščino na tej ravni. Učenci na njem lahko osvojijo bodisi zlato priznanje (90 ali več % doseženih točk), srebrno priznanje (od 80 do manj kot 90 % doseženih točk), ali priznanje za sodelovanje (do 80 % doseženih točk), ki se podelijo ob koncu šol. leta. Tekmovanja za 4.r se lahko udeleži, kdor je na urah interesne dejavnosti za posamezni razred prebral vse tri knjige (v primeru upravičene odsotnosti si učenec posamezno knjižico lahko izposodi v knjižnici, jo prebere doma in o tem obvesti učitelja/ico).
Učenci se na ID prijavijo ustno pri učitelju/ici angleščine predvidoma v naslednjem tednu.

Mentorji angleške bralne značke

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost