Izbirni predmeti 2023/24

Neobvezni izbirni predmeti v 1. ter v 4.–9. razredu

Neobvezne izbirne predmete izvajamo v 1. razredu in v 4.–9. razredu glede na interes in prijave. Učenčeva izbira neobveznih izbirnih predmetov je prostovoljna, lahko pa izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov na teden. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora v določenem šolskem letu obiskovati in je pri predmetu tudi ocenjen.

Glede na prijave se bodo izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti:

 

Obvezni izbirni predmeti v 7.–9. razredu

Učenec 7., 8. oz. 9. razreda mora obiskovati tudi pouk izbirnih predmetov, ki so del obveznega programa, učenec pa jih izbere glede na svoja področja zanimanja oz. nadarjenosti. Učenčeva obveznost je dve uri tedensko, s privoljenjem staršev pa tri ure tedensko. Učenec je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, če obiskuje glasbeno šolo z javno-veljavnim programom, starši oz. skrbniki pa šoli predložijo ustrezno potrdilo.

Glede na prijave se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

 

(Skupno 1.159 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost