Knjižnični red

Z vpisom v našo šolo učenci postanejo tudi člani šolske knjižnice. Članstvo je brezplačno. V šolski knjižnici podobno kot v razredih in drugje na šolskem prostoru veljajo tako splošna pravila (Hišni red, Pravila šolskega reda), kot tudi posebna knjižnična pravila, ki so zbrana in zapisana v Knjižničnem redu.

 

V šolski knjižnici je treba upoštevati med drugim naslednje:

  • V knjižnico vstopamo tiho, pozdravimo in ne motimo drugih.
  • V knjižnici ne jemo in ne pijemo.
  • V knjižnici ni dovoljena uporaba mobilnega telefona in podobnih naprav.
  • Knjižnični računalniki se uporabljajo za iskanje gradiv (COBISS), za potrebe pouka ipd.
  • Knjižnični računalniki se ne uporabljajo za igranje igric, socialna omrežja, brskanje po spornih spletnih straneh ipd.
  • S knjižničnim gradivom in drugim inventarjem ravnamo skrbno in spoštljivo. Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje, trganje knjižničnih gradiv ipd. ni dovoljeno. Poškodovano, izgubljeno in uničeno gradivo mora uporabnik nadomestiti z novim ali vsebinsko enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko oz. mora poravnati stroške nakupa nadomestnega gradiva.
  • Knjižnično gradivo si uporabniki knjižnice lahko izposodijo za 21 dni z možnostjo podaljšanja, razen gradivo, predpisano za domače branje, ki si ga je možno izposoditi za 10 dni in ga ni mogoče podaljšati.
  • Revije, mediotečno ter referenčno gradivo in dragocene oz. redke knjige je možno uporabljati le v prostorih knjižnice in čitalnice.
  • Ob koncu šolskega leta morajo učenci izposojeno gradivo vrniti v knjižnico (9. razred najkasneje do 5. junija, 1.–8. razred pa najkasneje do 15. junija tekočega šolskega leta).
(Skupno 368 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost