Podaljšano bivanje

OPREDELITEV PODALJŠANEGA BIVANJA

Šola v okviru razširjenega programa izvaja različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci. Ena izmed njih je podaljšano bivanje, ki je organizirano po pouku za učence od 1. do vključno 5. razreda in traja do 16.00. Učenci se v podaljšano bivanje vključijo prostovoljno s prijavo staršev.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje dejavnosti:

  • prehrano,
  • sprostitveno dejavnost,
  • samostojno učenje in
  • ustvarjalno preživljanje časa.

Ob upoštevanju razvojne stopnje učencev in njihove psihofizične zmogljivosti oz. predhodnih obremenitev pri pouku se v podaljšanem bivanju izmenjujejo počitek, učenje, sprostitev in zaposlitev.

DEJAVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU

Prehrana

Kosilo in popoldanska malica sta dejavnosti, v okviru katerih se učenci učijo primernega vedenja pri jedi in odgovornega ravnanja s hrano, spoznavajo pomen higienskih navad ter pomen zdrave in uravnotežene prehrane za človekov razvoj. Učijo se tudi pravilno uporabljati jedilni pribor in pri hranjenju uživati.

Sprostitvena dejavnost (neusmerjen prosti čas)

Sprostitvena dejavnost je nujni element zdravega načina življenja. Učenci v času te dejavnosti zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, umetniškem in kulturnem izražanju ter igri. V situaciji igre se učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti, socialne veščine, sprejemajo pravila in norme, razvijajo domišljijo in smisel za humor. Aktivnosti se glede na možnosti odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici, največkrat pa na igrišču na svežem zraku.

Samostojno učenje

V okviru samostojnega učenja poteka usmerjanje in navajanje učencev na redno,  kakovostno in samostojno opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti. Učenci povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov, načrtujejo svoje delo, si pripravljajo in urejajo delovni prostor, uporabljajo različne vire in nudijo učno pomoč sošolcem. Poleg tega se učenci v tem času učijo oceniti svoje delo, razumeti napake in jih popraviti ter sodelovati pri reševanju skupnih nalog.

Ustvarjalno preživljanje časa (usmerjen prosti čas)

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami in je namenjena razvedrilu, sprostitvi in počitku. V okviru te dejavnosti učenci ne opravljajo učnih obveznosti, temveč razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih. Učenci so s strani učitelja  usmerjeni v aktivnosti, ki imajo določen cilj, ob čemer se upoštevajo njihovi interesi in sposobnosti na vseh področjih razvoja osebnosti.

PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA

  • Učenec ob prihodu v podaljšano bivanje pozdravi učitelja, ob odhodu domov pa se od učitelja poslovi.
  • V primeru, da gre učenec domov ob drugačni uri kot običajno in gre domov sam, mora učitelju prinesti pisno obvestilo staršev oz. skrbnikov, sicer mu odhoda ne dovolimo.
  • Starše oz. skrbnike prosimo, da ob prihodu po otroka ne vstopajo v učilnico in s tem ne motijo dejavnosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Učilnica je avtonomen prostor, namenjen učencem in učitelju.
  • Vztrajamo, da učenec pred odhodom iz podaljšanega bivanja svoj delovni prostor ali igralni kotiček za seboj vedno tudi pospravi.
  • Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato je odgovornost staršev, da preverijo, če je njihov otrok opravil domačo nalogo, in mu po potrebi nudijo pomoč.
  • Učitelji niso odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo.

URNIKI ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA

URNIKI OPB 2019-2020

Od 13.30 do 16.00 imajo vsi oddelki podaljšanega bivanja enoten urnik, in sicer:

13.30-14.20 USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

14.20-15.10 SAMOSTOJNO UČENJE (opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti)

15.10-15.30 POPOLDANSKA MALICA

15.30-16.00 SPROSTITVENA DEJAVNOST (na igrišču, v telovadnici ali v učilnicah v pritličju).

Ni zaželeno, da po otroka prihajate v času samostojnega učenja, saj takrat poteka opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti. V kolikor se bo to moralo zgoditi, vas prosimo, da ob prihodu potrkate na vrata, pozdravite, nato pa počakate pred učilnico. Na ta način učencev in učitelja ne boste motili pri dejavnostih vzgojno-izobraževalnega procesa.

 

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA PODALJŠANO BIVANJE

Telefonska številka podaljšanega bivanja za izredne primere: 070 656 802.

(Skupno 888 obiskov, današnjih obiskov 1)
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');