Prijava in odjava prehrane

Prijava na šolsko prehrano

Učenca na prehrano prijavite s posebnim obrazcem praviloma v juniju za prihodnje šolsko leto oz. kadarkoli med šolskim letom. S prijavo na prehrano s šolo sklenete Pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

Preklic prijave na šolsko prehrano

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Odjava posameznega dnevnega obroka

V primeru odsotnosti učenca lahko prehrano za določen čas odjavite.

Zajtrk ali malico je potrebno odjaviti do 8. ure tekočega dne za naslednji dan (ne glede na upravičenost do subvencije). Odsotnost pri obračunu se upošteva z naslednjim dnem od dneva odjave. Učencu bo posamezni obrok zagotovljen, če je šola še isti dan opred začetkom pouka obveščena, da bo učenec pri pouku prisoten.
Kosilo je potrebno odjaviti do 8. ure za tekoči dan (ne glede na upravičenost do subvencije). Prepozno odjavljeni ali neodjavljeni obroki se ne odštevajo pri obračunu prehrane.
Če starši posameznega obroka ne odjavite pravočasno, se plača polna cena obroka, vključno s subvencijo.

Prehrano lahko za določen čas odjavite:

Navodila za odjavo prehrane v eAsistentu (podatki na sliki so izmišljeni):


(Skupno 2.453 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost