Šolski parlament

Organiziranost učencev in šolski parlament

Učenci so v šoli organizirani v oddelčne skupnosti, ki so povezane v šolski parlament. Ta skrbi za uveljavljanje interesov vseh učencev. Vsak oddelek zastopa izvoljeni predstavnik in/ali njegov namestnik. Naloge šolskega parlamenta so med drugim, da šoli daje predloge in pobude v zvezi s programom dela, načrtuje in organizira skupne akcije, predlaga izboljšave bivalnega okolja (npr. čistilne, zbiralne in druge akcije), sodeluje v otroškem parlamentu na različnih ravneh idr.

Otroški parlament

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Tema otroškega parlamenta v šolskih letih 2022/23 in 2023/24 je Duševno zdravje otrok in mladih.

Učencem so v okviru otroškega parlamenta v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji in svetovalni delavci, izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Ljubljani v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Več informacij o otroškem parlamentu, letošnji temi in priročnik najdete na tej 👉 povezavi.

Seznam knjižne literature je na voljo na tej 👉 povezavi.

 

**********

Občinski otroški parlament 2023: duševno zdravje otrok in mladostnikov

V petek, 17. 3. 2023, je OŠ Stranje organizirala občinski otroški parlament. V Mladinskem centru Kotlovnica smo se zbrali predstavniki naše šole, OŠ Frana Albrehta, OŠ Marije Vere, OŠ 27. julij in OŠ Stranje. Tam nam je svojo zgodbo predstavila Pavla Zabret. Nato smo se razdelili v pet skupin, v katerih smo se pogovarjali in zapisali ukrepe za različne teme, vezane na duševno zdravje. Naši predstavniki so bili Ula Ravnikar Bolčina, Ana Gradišek, Anja Balih in Oskar Travnik. Po končanih razpravah smo izdelali plakate in odšli v sejno sobo na Občini Kamnik, kjer smo vsem sodelujočim predstavili svoje ideje. Po končanih predstavitvah smo glasovali, katere ideje so potrebne in zaželene med mladimi. Največkrat se je ponavljalo, da mladi potrebujemo bolj dostopno infrastrukturo. Predstavili so nam tudi strategijo za mlade. Ob koncu smo bili zadovoljni s svojim uspehom in s tem, da se tudi naš glas sliši.

Anja Baloh, 7. b

V petek, 17. 3. 2023, smo s šolskim parlamentom odšli v Mladinski center Kotlovnica, kjer se je odvijal občinski otroški parlament. Ob tej priložnosti se nam je pridružil tudi župan Matej Slapar in posebna gostja Pavla Zabret. Predstavila nam je svojo življenjsko zgodbo, polno padcev in vzponov. Spodbudila nas je, da se mladi aktivno vključimo v lokalno okolje. V petih tematskih sklopih so bili pripravljeni sklepi, ki smo jih z glasovanjem za ali proti sprejeli v sejni sobi Občine Kamnik. V skupini, v kateri sem tudi sama sodelovala, smo obravnavali sklep o zdravstvu, ki se nanaša na pomanjkanje psihologov v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Izglasovan je bil sklep, da psiholog iz zdravstvenega doma redno obiskuje šole in sodeluje tudi pri sistematskih pregledih. Izkušnja sodelovanja v otroškem parlamentu mi je bila zelo zanimiva in spoznala sem veliko novih predlogov za boljše življenje in zdravje mladih.

Ula Ravnikar Bolčina, 7. c

Pretekli petek smo se z učiteljico Vesno odpravili na občinski otroški parlament. Najprej smo šli v Mladinski center Kotlovnica, kjer smo spoznali mentorje ter učence drugih šol. Potem smo prisluhnili življenjski zgodbi. Nato smo se razdelili v skupine. Jaz sem izbral Medije in informiranje. Moja skupina je naredila lep in velik plakat. Nato smo se odpravili do Občine Kamnik, kjer smo v sejni sobi predstavili sklepe. Pri vsaki skupini so imeli dva sklepa. Z glasovanjem smo se morali odločiti za enega. Mislim, da je bila to dobra izkušnja.

Oskar Travnik, 5. a

Dne 17. 3. 2023 smo se predstavniki kamniških šol zbrali v Kotlovnici. Tam nam je gospa Paula Zabret predstavila svojo življenjsko zgodbo in stvari iz njene perspektive. Potem smo se razdelili v pet skupin. V vsaki skupini smo se pogovarjali o določeni temi, povezani z duševnim zdravjem. Po malici smo začeli izdelovati plakat. Zapisati smo moralo dva sklepa in ju predstaviti. Nato smo šli na občino, kjer smo se posedli v sejno sobo. Vsaka skupina je izbrala svojega predstavnika, ki je pred vsemi predstavil sklepa skupine. Nato smo glasovali kateri sklep nam je bolj všeč. Odrasli so si zapisali pet sklepov, ki smo jih izglasovali. Potem pa smo odšli nazaj v šolo. Meni je bil ta dan kar zanimiv, saj sem doživela in videla veliko novih stvari in ljudi.

Ana Gradišek, 8. c

O dogodku pa lahko preberete tudi na spletni strani občine: www.kamnik.si.

Vesna Janežič, mentorica šolskega parlamenta 2022/23

 

(Skupno 327 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost