Šola se je ponovno prijavila na mednarodni projekt Erasmus KA122. Projekt je odobren in začele so se aktivnosti.

V preteklih projektih smo pridobili veliko izkušenj, tako učenci kot učitelji. Pretekli projekti so nas spodbudili k nadaljnjemu  mednarodnemu sodelovanju. Ugotovili smo, da imamo še veliko prostora za izboljšanje in napredovanje osebne rasti učiteljev. Dolgoročno pa želimo naše mednarodno sodelovanje razširiti tudi na sledenje na delovnem mestu ter partnerstvo s podobno mislečimi institucijami po Evropi

15 učiteljev bo svoje znanje nadgrajevalo na različnih enotedenskih izobraževanjih v tujini. Cilje projekta smo povezali s cilji in prioritetami šole: 

  • krepitev samopodobe in skrb za duševno zdravje učencev,
  • varnost in odgovorno vedenje na spletu,
  • povečanje telesne aktivnosti učencev.

Cilj 1 : Spoznati kreativne in inovativne metode poučevanja z uporabo IKT, s poudarkom na varnem in odgovornem vedenju na spletu (komunikacija, posledice neprimernega vedenja, varovanje osebnih podatkov). 

Cilj 2 : Okrepiti pozitivno samopodobo, ustrezno izražati čustva, spodbuditi k pozitivni oddelčni klimi in krepiti socialne veščine posameznika (strpnost, spoštljivost, strategije reševanja konfliktov). 

Cilj 3 : Povečanje telesne aktivnosti, popestritev ur pouka s pomočjo športne aktivnosti, vpeljati zdravo prehranjevanje z lokalno hrano in spodbuditi trajnostno naravnan prihod v šolo za učence in zaposlene.

S pridobljenim znanjem bodo učitelji lažje izpolnili prioritete naše šole. Z novimi metodami poučevanja bodo spodbudili uporabo sodobnih tehnologij s poudarkom na varni rabi spleta. Z raznolikimi metodami bodo spodbudili pozitiven odnos do uporabe IKT orodij. S tem bodo povečali motivacijo za učence in spodbudili napredovanje učencev v mehkih veščinah.

Na području inkluzije, bodo učitelji učence naučili samostojnega reševanja konfliktov, spodbujali sodelovanje in socialno sprejemljivost. Posameznika bodo opolnomočili na področju čustvenega razvoja in komunikacije. Učenci bodo krepili samopodobo in se lažje vključili v družbo. Učitelji bodo metode vključujočega izobraževanja znali vključiti v učni načrt. 

Učitelji se bodo naučili integrirati trajnostno mobilnost v organizacijo, spoznali bodo nove metode, kako gibanje vključiti v redni pouk, naučili se bodo, kako lokalno okolje izkoristimo za pouk na prostem in se hkrati učimo pomena zdravega življenjskega okolja.

(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost