Naša šola je bila 11. 4. 2016 sprejeta v Slovensko mrežo zdravih šol. Le-ta se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerja se k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše.
Namen projekta je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt. Zdrava šola deluje celostno in poskuša vplivati na zdrav način življenja učencev in učiteljev, na kakovostno komunikacijo med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno zdravstveno službo, lokalno skupnostjo in širšim družbenim okoljem.
Pomembno je vse, kar lahko izboljšuje življenje na šoli.

Cilji Slovenske mreže zdravih šol so:
1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva h kakovosti življenja v šoli.
2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim, tako da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

O aktivnostih, ki bodo potekale v okviru Zdrave šole v šolskem letu 2016/17, vas bomo obvestili v začetku novega šolskega leta.

Vodja projekta: Anja Kotnik Lebar

(Skupno 73 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost