Erasmus

Učiteljica likovne umetnosti Sonja Žmavc, se je med 16. in 20. majem 2022 v Parizu udeležila izobraževanja v Parizu Learn in Museums. Tečaj za usposabljanje učiteljev, katerega namen je avtonomna izkušnja, obogatena z učenjem, ki temelji na IKT orodjih uporabljenih v muzejih.  Muzeji kot okolje za priložnostno učenje skozi njihove neprecenljive zbirke z namensko zasnovanimi prostori, so bili za učiteljico edini izziv v danem tednu. Strukturirani obiski muzejev so bili nedvomno učinkoviti in impresivni. Odkrivala je zgodovinske in kulturne vrednote mesta, kjer je tečaj potekal, ter iskala načine, kako z različnimi umetninami pritegniti učence in ustvariti učne izkušnje za vse, ki obiskujejo muzeje. Med obiski muzejev je uporabljala tehnologije ali izobraževalna digitalna orodja (koda QR, orodja za virtualno resničnost itd.), ter se naučila kako zagotoviti praktična navodila uporabo IKT orodij. V načrtu bi naj bili udeleženci razdeljeni v tri skupine in vsaka skupina, bi oblikovala učni scenarij treh različnih vsebin: zgodovina, kultura in znanost. Ker je bila učiteljica Sonja edina udeleženka na izbraževanju, se je lotila oblikovanja učnih vsebin in raziskovanja IKT orodij sama.

Kot udeleženka je spoznala da:

 • razume načine učenja v muzejskem okolju;
 • zna raziskati, kaj lahko pridobi z interakcijo muzejskih zbirk in prostorov;
 • uporablja tehnologijo za spodbujanje sodelovanja v muzejskem okolju;
 • prepozna vrsto učnih strategij za različne učence/učenke;
 • uporabi, kar se je naučila, da oblikujejo lastne učne scenarije z uporabo projekta;
 • razvija veščine 21. stoletja in je relevantna v trenutku.

Pridobljene izkušnje iz prakse rada deli s svojimi kolegi.

Conflict Management, Emotional Inteligence and Bullying Prevention

V aprilu sta se učitelja Iztok Škof in Andreja Žavbi Kren udeležila seminarja z naslovom Conflict Management, Emotional Inteligence and Bullying Prevention oz. Obvladovanje konfliktov, čustvena inteligenca in preprečevanje ustrahovanja.

Cilj seminarja je bil predstaviti učiteljem, kako lahko slabi odnosi v razredu ustvarijo neugodno/stresno šolsko okolje.

Učitelja sta spoznala uporabnost poznavanja različnih vrst konfliktov. S prikazom praktičnih dejavnosti, ki jih je mogoče takoj uporabiti v razredu, učitelji povečajo lastno sposobnost modeliranja in spodbujajo aktivno poslušanje, empatijo in čustveno inteligenco. Spoznala sta nekaj aplikacij, ki so učitelju v pomoč pri delu: Pear Deck, Near Pod, Digital books, Ed puzzle, ClassDojo ipd.

Zavedanje čustvenih potreb je osnovna vrlina dobrega učitelja. Učitelj mora namreč zelo dobro poznati odnose v razredu, da lahko ustvarja pozitivno klimo, ki pripomore, da ima učitelj celosten vpogled v razredno skupnost. Tako lažje premaguje komunikacijske ovire in ureja odnose, ki se vsakodnevno pojavljajo v  razredu.

Projekt Erasmus KA122 – Postanimo učitelji 21. stoletja

Šola se je ponovno prijavila na mednarodni projekt Erasmus KA122. Projekt je odobren in začele so se aktivnosti.

V preteklih projektih smo pridobili veliko izkušenj, tako učenci kot učitelji. Pretekli projekti so nas spodbudili k nadaljnjemu  mednarodnemu sodelovanju. Ugotovili smo, da imamo še veliko prostora za izboljšanje in napredovanje osebne rasti učiteljev. Dolgoročno pa želimo naše mednarodno sodelovanje razširiti tudi na sledenje na delovnem mestu ter partnerstvo s podobno mislečimi institucijami po Evropi

15 učiteljev bo svoje znanje nadgrajevalo na različnih enotedenskih izobraževanjih v tujini. Cilje projekta smo povezali s cilji in prioritetami šole: 

 • krepitev samopodobe in skrb za duševno zdravje učencev,
 • varnost in odgovorno vedenje na spletu,
 • povečanje telesne aktivnosti učencev.

Cilj 1 : Spoznati kreativne in inovativne metode poučevanja z uporabo IKT, s poudarkom na varnem in odgovornem vedenju na spletu (komunikacija, posledice neprimernega vedenja, varovanje osebnih podatkov). 

Cilj 2 : Okrepiti pozitivno samopodobo, ustrezno izražati čustva, spodbuditi k pozitivni oddelčni klimi in krepiti socialne veščine posameznika (strpnost, spoštljivost, strategije reševanja konfliktov). 

Cilj 3 : Povečanje telesne aktivnosti, popestritev ur pouka s pomočjo športne aktivnosti, vpeljati zdravo prehranjevanje z lokalno hrano in spodbuditi trajnostno naravnan prihod v šolo za učence in zaposlene.

S pridobljenim znanjem bodo učitelji lažje izpolnili prioritete naše šole. Z novimi metodami poučevanja bodo spodbudili uporabo sodobnih tehnologij s poudarkom na varni rabi spleta. Z raznolikimi metodami bodo spodbudili pozitiven odnos do uporabe IKT orodij. S tem bodo povečali motivacijo za učence in spodbudili napredovanje učencev v mehkih veščinah.

Na području inkluzije, bodo učitelji učence naučili samostojnega reševanja konfliktov, spodbujali sodelovanje in socialno sprejemljivost. Posameznika bodo opolnomočili na področju čustvenega razvoja in komunikacije. Učenci bodo krepili samopodobo in se lažje vključili v družbo. Učitelji bodo metode vključujočega izobraževanja znali vključiti v učni načrt. 

Učitelji se bodo naučili integrirati trajnostno mobilnost v organizacijo, spoznali bodo nove metode, kako gibanje vključiti v redni pouk, naučili se bodo, kako lokalno okolje izkoristimo za pouk na prostem in se hkrati učimo pomena zdravega življenjskega okolja.

Outdoor Learning

Konec junija se je učiteljica Mojca Janžekovič udeležila seminarja za učitelje, z naslovom Iceland outdoor education oz. izobraževanje na prostem.

Cilj seminarja je bil razviti tako teoretično kot tudi praktično znanje na temo pouka na prostem z načeli okoljske vzgoje. 

Na seminarju so učitelji pridobili nova znanja s področja islandskega šolskega sistema in usvojili nove metodologije iz področja okoljske vzgoje. Udeleženci so analizirali študije primerov, kot so skavtska organizacija na Islandiji in vpliv na okoljsko problematiko, sodelovali so v razpravah in debatah, v igri vlog. Udeležili so se videokonference in sodelovali v delavnicah, ki so jih pripravili lokalni strokovnjaki. Kljub strogim epidemiološkim ukrepom, so uspeli obiskati nekatere lokalne zasebne in javne ustanove. Podjetje Friðheimar, ki se ukvarja s celoletno vzgojo paradižnikov v rastlinjakih (izkoriščanje geotermalne energije). Turistično kmetijo Efstidalur, ki je znana po prenočitvenih kapacitetah višjega kakovostnega razreda ter proizvodnji lastnih mlečnih izdelkov, med katerimi izstopa domači sladoled različnih okusov. Lava center, interaktivni muzej islandskih ognjenikov in njihovih izbruhov.

Učenje na prostem se uporablja za promocijo pozitivnih vzgojnih vrednot skozi gibanje posameznika. Dokazano je, da z dobro opredeljenim učnim načrtom učenec izboljša svoj duševni, čustveni, fizični in socialni razvoj.

Project based Learning

V mesecu juliju smo se v sklopu Erasmus+ udeležili enotedenskega izobraževanja na temo projektnega učenja.
Projektno učenje je metoda poučevanja, znotraj katere učenci pridobijo znanje in veščine tako, da dalje časa preučujejo, raziskujejo in se odzovejo na pristno, privlačno in zapleteno vprašanje, problem ali izziv.
Na konkretnem primeru smo po metodologiji projektnega učenja po korakih skupaj z mednarodnimi partnerji načrtovali projekt, ki se lahko izvede v šoli.
Poleg tega smo spoznali še druge metode sodelovalnega učenja: šest klobukov, Jig Saw metodo.
Pridobljeno znanje smo že koristno uporabili v šoli, saj metodologijo projektnega učenja uporabljamo pri vodenem delu v okviru interesne dejavnosti.
Če želimo učence pripraviti na uspeh v življenju, jih moramo pripraviti na svet, ki temelji na projektih. Zato moramo v učenje na podlagi projektov vedno vključiti primere uporabe v resničnem svetu. To učencem utrdi predstavo, da lahko razčlenijo prihodnje težave.

Projekt Erasmus KA1 – Raising responsibility for learning

Šola se je prijavila na mednarodni projekt Erasmus KA1 z naslovom Raising responsibility for learning. Projekt je odobren in začele so se aktivnosti.

5 učiteljev bo svoje znanje nadgrajevalo na različnih enotedenskih izobraževanjih v tujini. S projektom želimo doseči naslednje cilje:

 • spodbujanje strokovnega razvoja udeležencev in jih opomočiti za izzive šolstva 21. stoletja,
 • spoznavanje novih metod poučevanja in učenja,
 • aktivno izvajanje družbene in okoljske odgovornosti učiteljev in učencev naše šole.
 • prilagajanje učenčevim potrebam in sprejemanjem drugačnosti
 • pridobivanje mednarodnih stikov in s tem razvijati evropsko identiteto.

 

Dostopnost