OBČINSKO PRVENSTVO ODBOJKE NA MIVKI ZA 8.r.

 
V petek, 17. 6. 2022 je v Kamniku potekalo občinsko prvenstvo v odbojki na mivki za 8.razrede.
 
Čestitke moški ekipi Tomaž Toplišek, Timotej Zelič Berčič, Maks Kovač, Nejc Hribar in Žiga Sporn za doseženo 1.mesto.
 
Čestitke ženski ekipi Denisa Dvorani, Nana Bijol, Julija Farazin, Amra Fatkič in Sabina Alilovič za doseženo 2.mesto.

Utrinki z naravoslovnega dne za 7. razred

V ponedeljek in torek, 13. in 14. junija, smo na šoli gostili predavatelja iz društva za eksotične živali Bioexo, ki sta za učence 7. razredov pripravila delavnico rokovanja z najrazličnejšimi živalmi. Spoznali so se z njim bolj poznanimi puhastimi živalmi, kot so činčile, morski prašički, hrčki, kunci, deguji ter s tistimi bolj eksotičnimi, vse od madagaskarskih ščurkov, bradate agame, ptičjega pajka in kraljevega pitona. Utrinki so zbrani na spodnjih fotografijah.

Okoljska vzgoja

V četrtek, 9. 6. 2022, je bil za učence predmeta okoljska vzgoja 3 na OŠ Toma Brejca Kamnik prav poseben dan. Obiskal nas je predstavnik Ministrstva za okolje, dr. Mitja Bricelj, z direktorata za vode. Namen obiska je bila predstavitev rezultatov projekta Vode Velike planine. Učenci so pod vodstvom mentorice Mojce Janžekovič in somentorice Sebine Duraković pripravili predstavitev o celoletnem delu. Predstavitev je poslušala tudi ravnateljica Mojca Rode Škrjanc in učenci 9. razreda.

Pri izbirnem predmetu so raziskovali Veliko planino, njene naravne in kulturne znamenitosti. Posebno pozornost so namenili kakovosti vode, ki pronica v kraško podzemlje in priteče na površje v izvirih ob vznožju planote. Prav slednji so izredno pomembni, saj so vir pitne vode za večino prebivalcev kamniške občine. Največ časa so namenili terenskemu delu na Veliki planini v aprilu, kjer so učenci s kemijskimi analizami vode v kalih in izvirih preverjali trditev, da vode Velike planine onesnažujejo obiskovalci in živina. Sklenili so, da zaradi pomanjkanja trdnih dokazov za potrditev te teze analizo kakovosti voda ponovno izvedejo v septembru, ko se zaključita poletna turistična in pašna sezona. Devetošolci se zavedajo vrednosti in ranljivosti Velike planine, hkrati pa tudi pomena Velike planine za kamniško občino in njene občane. Vedo, da je potrebno ukrepati v smeri trajnostnega ravnanja z vodami Velike planine, a zaradi kompleksnosti tega okoljskega problema zaenkrat vidijo le nekaj rešitev.

Dr. Bricelj je učencem namenil pohvale in spodbudne besede. Ni skrival navdušenja, da bodo na šoli s projektom še nadaljevali. Poudaril je pomen podpore vodstva šole, ki spodbuja tovrstne projekte, prav tako pa je nujno potrebno povezovanje z lokalno skupnostjo.

Obisk predstavnika z Ministrstva je na učence naredil velik vtis. Dobili so potrditev, da njihovo delo nekaj velja, da so s svojimi idejami na pravi poti in obljubili so, da bodo tudi v prihodnje delovali za ravnotežje med človekom in okoljem.

Mentorici:

Mojca Janžekovič

Sebina Duraković

Dostopnost