Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani

Generalna skupščina Združenih narodov je 29. september razglasila za Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. V Evropski uniji se vsako leto zavrže skoraj 59 milijonov ton hrane (131 kg na prebivalca), katere tržna vrednost je ocenjena na 132 milijard evrov. Kar 53% odpadne hrane se zavrže v gospodinjstvih.

Z ukrepi za preprečevanje odpadne hrane se borimo tudi proti podnebnim spremembam, zagotavljamo več hranljivih živil za prehrano ljudi ter privarčujemo denar podjetjem in gospodinjstvom. Skupaj smo torej odgovorni za to, da zmanjšamo količino odpadne hrane.

 

OGLED KEMIJSKEGA INŠTITUTA

V petek, 29. 9. 2023, se bodo učenci 8. in 9. razreda v okviru izbirnega predmeta poskusi v kemiji odpravili na ogled Kemijskega inštituta v Ljubljani, kjer bodo imeli priložnost spoznati delo tamkajšnjih raziskovalcev. Zbor je pred severnim vhodom šole ob 13. uri, predviden prihod pa ob 19. uri. Strošek prevoza bo znan naknadno in bo obračunan po položnici.

Učence naprošam, da so točni. Na poti in v javni ustanovi se pričakuje odgovorno in kulturno obnašanje. 

Vodja ogleda: Tjaša Bergant

1. KULturni petek

V okviru ene izmed prioritetnih nalog naše šole Opolnomočenje kulturnih dejavnosti bomo 29.9.2023 izvedli 1. KULturni petek na temo Italija: spoznavanje kulture in jezika.

Obvestilo za 6. razred – tehniški dan

Učenci 6. a, 6. b in 6. c razreda imate v četrtek, 28. 9. 2023, tehniški dan na temo letalstvo.

Zberemo se ob 8.20 pred telovadnico 1, preobuti v copate, kjer boste poslušali predavanje o zgodovini letalstva, prvih letalcih in konstruktorjih letal …

Delo nadaljujemo v učilnicah: 6. a – 27, 6. b – 25 in 6. c – 23.

Izdelali boste dve letali iz deprona in se zadnjo šolsko uro pomerili v tekmovanju.

S seboj prinesite naslednje potrebščine:

    • časopisni papir ali papir od reklame za zaščito miz,
    • ravnilo ali geo-trikotnik,
    • pribor za pisanje.

Zaključek tehniškega dne bo ob 12.40.   

Predvideni stroški za dva modela letal 3,66 € (položnica).                               

Vodja tehniškega dne: Mojca Podbelšek

 

Kulturni dan – 6. razred

V sredo, 27. 9. 2023, bomo imeli kulturni dan. Učenci 6. razreda boste obiskali Vrbo in Doslovče. V Vrbi si boste ogledali Prešernovo, v Doslovčah pa Finžgarjevo rojstno hišo.
Zberemo se ob 7.45 pred severnim vhodom naše šole. V Kamnik se bomo vrnili okoli 12.40. Kosilo ta dan za prijavljene učence 6. r. bo.
S seboj imejte trdo podlago, pisalo in tekočino (vodo).
Literarnih vtisov in ustvarjalnega navdiha poln kulturni dan vam želim.

Nika Ftičar Kotnik, vodja kulturnega dne za 6. r.

Dostopnost