Pouk v šoli od 12. 4. 2021 dalje

Spoštovani starši in skrbniki,
Dragi učenke in učenci,

S ponedeljkom, 12. 4. 2021, bo pouk za vse učence ponovno potekal v šoli na enak način kot pred tokratnim krajšim obdobjem pouka na daljavo. Enaka torej ostajajo tudi že znana varnostna priporočila (mehurčki in varnostna razdalja do otrok drugih skupin, uporaba zaščitnih mask, higiena rok in kašlja, pogosto zračenje učilnic in drugih prostorov, …).

Še vedno ostaja zelo pomembno, da vaš otrok v šolo pride samo, če je zdrav, saj se s tem zmanjša verjetnost morebitnih karanten posameznih skupin.

Naj tokrat vzgojno-izobraževalno delo poteka v šoli vse do konca šolskega leta!

Lepo vas pozdravljam,

ravnateljica Mojca Rode Škrjanc

Pouk na daljavo 1. 4.–11. 4. 2021

Spoštovani starši in skrbniki,
Dragi učenke in učenci,

Vlada RS je 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije bolezni covid-19 sprejela nov odlok, ki velja v obdobju 1. 4.–11. 4. 2021 in po katerem pouk v tem času poteka na daljavo za vse učence na ustaljen način in po enakih prilagojenih urnikih kot v obdobju oktober–februar.
Organizirali bomo nujno varstvo in izvedbo pouka na daljavo v prostorih šole za učence 1.–3. razreda. O upravičenosti do nujnega varstva in načinu prijave ste bili starši podrobno že seznanjeni.

Z željo, da po preteku omenjenega obdobja s poukom nadaljujemo v šoli, vas lepo pozdravljamo.

vodstvo šole

Pouk v šoli od 8. 3. 2021 dalje

Spoštovani starši in skrbniki,
Dragi učenke in učenci,

Vlada RS je včeraj, 3. 3. 2021, napovedala spremembo odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki določa, da bo od 8. 3. 2021 uporaba zaščitnih mask v šoli za učence/ke 6.–9. razreda obvezna ves čas, torej tudi, ko so učenci v matični učilnici (pouk, odmori,…).

V aktualnih razmerah ocenjujemo, da bo to doprineslo k varnejšemu šolskemu okolju, in se zahvaljujemo vnaprej tako za vaše razumevanje kot sodelovanje v zvezi s tem.

Ker čedalje več učencev zjutraj v šolo prihaja brez maske, vas ponovno prosimo, da svojemu otroku zagotovite ustrezno zaščitno masko.

Še vedno ostaja zelo pomembno, da vaš otrok v šolo pride samo, če je zdrav.

Z željo, da bomo uspešno nadaljevali s poukom v šoli, vas lepo pozdravljam.

ravnateljica Mojca Rode Škrjanc

Informacije ob ponovnem odprtju šole za vse učence

Dragi učenke in učenci,
Spoštovani starši/skrbniki,

Odločitev Vlade RS, da s ponedeljkom, 15. 2. 2021, vzgojno-izobraževalne dejavnosti za vse učence/ke od 1. do vključno 9. razreda ponovno potekajo v šoli pozdravljamo in se veselimo, da se ponovno v živo srečamo z našimi učenci. Ob tem se je treba zavedati skupne odgovornosti, ki nam jo vsem, širši lokalni skupnosti, staršem, otrokom in zaposlenim na šoli ta odločitev nalaga.

Ker je virus še vedno med nami, ponovno odprtje šol ob vsakem neupoštevanju preventivnih ukrepov povečuje tveganje za okužbo. Da bomo v šoli zagotavljali karseda varno šolsko okolje, vzpostavljamo ustrezne poostrene ukrepe.

Želimo, da šola ostane za učence odprta!
Ne želimo več pouka na daljavo!
Zato vse naprošamo k doslednemu upoštevanju priporočil NIJZ tako v zasebnem življenju doma kot v šoli!

 

V prilogi (kliknite za dostop) vam posredujemo podrobnejše informacije in prosimo, da jih natančno preberete.

 

Učence bodo s “prvim šolskim dnem” dodatno seznanili razredniki.

ravnateljica
Mojca Rode Škrjanc

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');