Medobčinski projekt Branje je iskanje

Spoštovani bralci, mali in veliki,

vabimo vas, da se z nami podate na čudovito pot branja, iskanja in druženja. Naj bo bralno iskanje, ki je pred vami, priložnost, da upočasnite življenje in povabite doživetja v svoj vsakdan.

Z družinsko bralno značko »Branje je iskanje«  vas želimo zbližati s knjigami in vašimi bližnjimi.

Posebnost projekta je tudi v tem, da smo prvič združene vse šole in knjižnica v skupnem prizadevanju. Branje je namreč pomembno!

Branje je iskanje je projekt, s katerim želimo spodbuditi bralno kulturo v družinskem življenju. Projekt pripravljajo kamniške in komendska osnovna šola v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča in še nekaterimi organizacijami. Potekal bo vse šolsko leto 2017/18 s pričetkom v septembru ob mednarodnem dnevu pismenosti. Cilj projekta je predstaviti branje kot prijetno in cenjeno prostočasno dejavnost, ki povezuje družine v skupnih dejavnostih. Sodelujoče družine bodo z branjem, obiskovanjem vnaprej pripravljenih dogodkov po šolah in drugih ustanovah ter literarnimi izleti po občinah Kamnik in Komenda zbirale žige v namenske bralne izkaznice.

(več …)

Varno v prometu

Prvi šolski dan je tukaj, zato pozivamo starše, da seznanijo otroke s pravilnimi in varnimi koraki v svetu prometa. Že pred vstopom v šolo, v zgodnjem otroštvu, naj bi starši otroke pravilno seznanili s situacijami v prometu, pri čemer je še posebej pomembno varno prečkanje ceste in nevarna mesta.

Otrok mora pot do šole poznati na pamet. Na tej poti mora poznati barve na semaforju in njihov pomen, ustaviti se mora na robu ceste in se pred prečkanjem s pogledi prepričati, da ima prosto pot. Otrok mora vedeti, da najkrajša pot ni vedno najvarnejša, zato naj na svoji poti izbira označene ali semaforizirane prehode za pešce in podhode, pravilno pa naj hodi po pločniku ali ob robu ceste, če pločnika ni.

Mlajši otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov tudi spremstvo polnoletne osebe. Sicer pa so lahko spremljevalci tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo otrokovi starši, skrbniki oziroma rejniki.

Otroci v prvem in drugem razredu osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje okoli vratu nositi rumeno rutico, v vozilih pa morajo biti pripeti, to je obvezno za vse sedeže v vozilu. Varnostni pas naj vedno uporabljajo tudi starši, saj otroku s tem nudijo dober zgled. Otroci naj v avto vstopajo in izstopajo na pločnik, če je, zlasti pa na takih mestih, kjer otrok ne more iz avta takoj steči na cesto.

Da bi svojemu otroku dovolili, da se v šolo vozi s kolesom, mora biti star najmanj 8 let in imeti kolesarsko izkaznico. Brez kolesarskega izpita otroci med 6. do 14. letom lahko vozijo kolo samo v spremstvu polnoletne osebe.

Za varnost otrok smo odgovorni vsi udeleženci v prometu zato bodimo strpni in previdni ne samo na prvi šolski dan ampak vse dni v letu.

NAČRT ŠOLSKIH POTI

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');