Šolski sklad – poročilo delovanja 2019 in smernice 2020

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2019 ter s smernicami za leto 2020.

Leto 2019 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 11.482,38 EUR.

Do 31. 12. 2019 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev preko položnic in božično- novoletnega sejma) zbrali 8.740,72 EUR.

V letu 2019 smo iz sklada namenili 9.847,80 EUR in sicer:

 • pomoč učencem socialno šibkih družin: 2.258,89 EUR
 • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 2.473,20 EUR
 • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 268,40 EUR
 • sofinanciranje vaditelja plavanja in nočnega varstva v šoli v naravi: 465,30 EUR
 • korepeticija pevskih zborov: 160,00 EUR
 • delavnice za učence – Logout: 600,00 EUR
 • e-delovni zvezki: 180,00 EUR
 • nakup učil (LEGO Mindstorms, set tolkal, diatonične cevi, stenske ure za učenje, blazine, podloge za rezanje in spajkalniki, pripomočki za delavnico kaligrafije): 1.222,43 EUR
 • Hokki stolčki in kinestetične mize za učence: 919,57 EUR
 • material za izdelke na božično-novoletnem sejmu: 440,01 EUR
 • knjige za šolsko knjižnico: 500,00 EUR
 • sofinanciranje zaključnega izleta za 9. razred: 360,00 EUR

Leto 2020 smo tako pričeli s stanjem 10.375,30 EUR.

V prvih mesecih leta 2020 smo že financirali nadstandardni del programa nekaterim učencem iz socialno šibkejših družin, poravnali prevoze in kotizacije nekaterih tekmovanj, odobrili naročilo uporabnega didaktičnega materiala in z vsem tem želimo nadaljevati tudi v nadaljevanju leta.

S pomočjo sklada želimo med drugim:
– poravnati kotizacije za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske in letne ŠVN za učence z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnih učiteljev na terenu.

V mesecu februarju smo z vašo pomočjo zbrali precejšnje število rabljenih in lepo ohranjenih didaktičnih iger, ki jih bomo uporabili za pouk in podaljšano bivanje, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2020 vas vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic.

Na položnicah je vsakokrat enoten znesek 10 EUR.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Šolski sklad – poročilo delovanja 2018 in smernice 2019 

Šolski sklad – poročilo delovanja 2018 in smernice 2019 

 

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2018 ter s smernicami za leto 2019.

Leto 2018 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 10.171,38 EUR.

Do 31. 12. 2018 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev preko položnic, eko tržnice in letnega koncerta) zbrali 8.056,53 EUR.

V letu 2018 smo iz sklada namenili 6.745,53 EUR in sicer:

 • pomoč učencem socialno šibkih družin: 1.302,10 EUR
 • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 1.569,53 EUR
 • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 360 EUR
 • sofinanciranje vaditelja plavanja in nočnega varstva v šoli v naravi: 586,91 EUR
 • nakup učil (LEGO Mindstorms): 456,30 EUR
 • delavnice za učence – Logout: 664,65 EUR
 • ozvočenje in spremljava 10. letnega koncerta: 838,00 EUR
 • spremljava na reviji pevskih zborov: 85,40 EUR
 • delovni zvezki za tujce in e-gradivo za pouk: 324,74 EUR
 • stojala za sušenje risb: 409,31 EUR
 • Atlasi sveta za učence: 148,59 EUR
 • Leto 2019 smo tako pričeli s stanjem 11.482,38 EUR.

V prvih mesecih leta 2019 smo že financirali nadstandardni del programa nekaterim učencem iz socialno šibkejših družin, poravnali prevoze in kotizacije številnih tekmovanj, odobrili naročilo uporabnega didaktičnega materiala in z vsem tem želimo nadaljevati tudi v nadaljevanju leta.

S pomočjo sklada želimo med drugim:
– poravnati kotizacije za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske in letne ŠVN za učence z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnih učiteljev na terenu.

Zato vas, spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2019 vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic.

Na položnicah je vsakokrat enoten znesek 10 EUR.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka: SI56 0110 0600 0059 484.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Šolski sklad – poročilo delovanja 2017 in smernice 2018 

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2017 ter s smernicami za leto 2018.

Leto 2017 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 9.849,84 EUR.

Do 31. 12. 2017 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev) zbrali 6.011,51 EUR in z donacijo podjetja Sauter, še dodatnih 300 EUR.

V letu 2017 smo iz sklada namenili 5.989,97 EUR in sicer:

 • nakup knjig: 493,07 EUR
 • pomoč učencem socialno šibkih družin: 764,59 EUR
 • sofinanciranje tekmovanj iz znanja (prijavnine, prevozi ipd.): 2.917,48 EUR
 • sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi: 137 EUR
 • sofinanciranje vaditelja plavanja in nočnega varstva v šoli v naravi: 156,43 EUR
 • nakup učil (stotični kvadrati, torbi z instrumenti): 836,65 EUR
 • notna stojala: 88,35 EUR
 • ozvočenje muzikla Kresniček in božičnega koncerta: 596,40 EUR

Leto 2018 tako pričenjamo s stanjem 10.171,38 EUR.

V letu 2018 želimo s pomočjo sklada med drugim:
– spodbujati vedoželjnost, športen in raziskovalen duh pri učencih s poravnavo kotizacij za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, za priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– prispevati del sredstev za dokup dodatnih atlasov za na klop,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– nameniti del sredstev za aktivno udeležbo učencev v okviru mednarodnih šolskih projektov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske ŠVN za učence 6. r z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnega učitelja na terenu.

Zato vas, spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2018 vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic, predvidoma februarja, maja in oktobra.

Na položnicah bo vsakokrat enoten znesek 10 EUR.

Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka:
SI56 0110 0600 0059 484.

Veseli bomo tudi, če boste delovanje našega sklada tekom leta omenili tudi drugim donatorjem, ki bi nam s svojimi prispevki želeli izkazati podporo.

Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Šolski sklad – poročilo delovanja 2016 in smernice 2017

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje Šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2016 ter s smernicami za leto 2017.

Leto 2016 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 10.007,88 EUR.

Do 31. 12. 2016 smo z vašo pomočjo (prostovoljni prispevki staršev) zbrali 4.420,00 EUR.

V letu 2016 smo iz sklada namenili 4.146,76 EUR in sicer:
– 3.075,62 EUR za sofinanciranje tekmovanj iz znanj (kotizacije in prevozi),
– 651,55 EUR za pomoč učencem socialno šibkejših družin,
– 271,00 EUR za sofinanciranje učiteljev smučanja v času zimske šole v naravi za 6. r,
– 148,59 EUR za dokup 5 kom. atlasov za na klop.

Leto 2017 tako pričenjamo s stanjem 10.281,12 EUR.

V letu 2017 želimo med drugim:
– spodbujati vedoželjnost, športen in raziskovalen duh pri učencih s poravnavo kotizacij za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, za priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
– pomagati učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
– prispevati del sredstev za dokup nadstandardnih didaktičnih pripomočkov,
– prispevati del sredstev za nakup dodatnega literarnega gradiva za šolsko knjižnico,
– prispevati del sredstev za dokup dodatnih atlasov za na klop,
– spodbujati aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
– nameniti del sredstev za aktivno udeležbo učencev v okviru mednarodnih šolskih projektov,
– ponuditi višji standard izvajanja zimske ŠVN za učence 6. r z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnega učitelja na terenu.

Zato vas, spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2017 vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic, predvidoma februarja, maja in oktobra.
Na položnicah bo vsakokrat enoten znesek 10 EUR.
Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka:
01243 – 6030654522.
Veseli bomo tudi, če boste delovanje našega sklada tekom leta omenili tudi drugim donatorjem, ki bi nam s svojimi prispevki želeli izkazati podporo.
Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Obvestilo – šolski sklad

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo šolski sklad v šolskem letu 2016/17 prostovoljne prispevke staršev zbiral trikrat, predvidoma oktobra, februarja in maja, vsakokrat v znesku 10 EUR. Za vso nesebično podporo skladu se vam vnaprej zahvaljujemo.

Poleg tega vas obveščamo, da je upravni odbor šolskega sklada na svoji seji dne 6. 9. 2016 sprejel sklep, da se s takojšnjo veljavnostjo vlagateljem za subvencije iz sklada omeji skupni znesek subvencij na posameznega otroka na največ 84 EUR v posameznem koledarskem letu (to velja tudi že za leto 2016). Omejitev je bila sprejeta v izogib morebitni dodatni davčni obremenitvi staršev, saj se vsi zneski nad 84 EUR skladno Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) štejejo v davčno osnovo. Hvala za razumevanje.

Upravni odbor šolskega sklada

Šolski sklad – poročilo delovanja 2015 in smernice 2016

Spoštovani starši in ostali donatorji!

Najlepša hvala, da ste v preteklem letu s svojimi prostovoljnimi prispevki podpirali delovanje šolskega sklada OŠ Toma Brejca. V nadaljevanju vas seznanjamo s poročilom delovanja sklada v letu 2015 ter s smernicami za leto 2016.

Leto 2015 smo pričeli s stanjem predhodnega leta v višini 10.076,70 EUR.

Do 31. 12. 2015 smo z vašo pomočjo zbrali 7.159,55 EUR in sicer:
– 4.103,40 EUR s prostovoljnimi prispevki staršev,
– 2.565,16 EUR na novoletnem sejmu,
– 400 EUR z donacijo podjetja Urednica d.o.o.,
– 49,84 EUR s prostovolnjim prispevkom staršev učencev 9.r po valeti,
– 29,55 EUR z donacijo podjetja Alpetour d.d.,
– 11,60 EUR z donacijo podjetja Interseroh d.o.o.

V letu 2015 smo iz sklada namenili 7.600,95 EUR in sicer:
– 3.749,05 EUR za pomoč učencem socialno šibkejših družin,
– 3.068,14 EUR za sofinanciranje tekmovanj iz znanj (kotizacije in prevozi),
– 783,76 EUR za nakup 8 parov smučarskih čevljev za potrebe zimske ŠVN za učence 6.r,,

Leto 2016 tako pričenjamo s stanjem 9.635,30 EUR.

V letu 2016 bomo med drugim:
pomagali učencem socialno šibkejših družin pri aktivnem vključevanju v nadstandardni vzgojno-izobraževalni program šole (šole v naravi in dnevi dejavnosti),
spodbujali vedoželjnost, športen in raziskovalen duh pri učencih s poravnavo kotizacij za udeležbo na tekmovanjih iz znanja, za priznanja s tekmovanj in prevoze na tekmovanja,
spodbujali aktivnosti in delovanje šolskih pevskih zborov,
ponudili višji standard izvajanja zimske ŠVN za učence 6.r z zagotovitvijo aktivne prisotnosti dodatnega učitelja na terenu.

Zato vas, spoštovani starši in donatorji, tudi v letu 2016 vabimo, da podprete delovanje sklada s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo zbirali preko treh položnic, predvidoma februarja, maja in oktobra.
Na položnicah bo vsakokrat enoten znesek 10 EUR.
Vsi, ki ste pripravljeni v sklad prispevati tudi izven predvidenih okvirov, to lahko storite kadarkoli z nakazilom na transakcijski račun številka:

01243 – 6030654522.

Veseli bomo tudi, če boste delovanje našega sklada tekom leta omenili tudi drugim donatorjem, ki bi nam s svojimi prispevki želeli izkazati podporo.
Za vse prispevke in podporo vnaprej iskrena hvala.

Upravni odbor šolskega sklada

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');